Geen Nederlandskundig personeel in helft Brusselse postkantoren

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Brusselse postkantoren hoofdzakelijk Franstalige bastions blijven.“In de helft van de kantoren kunnen Brusselse Vlamingen of Vlaamse pendelaars nauwelijks of niet in het Nederlands terecht”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang).“Bpost moet veel meer inzetten op de aanwerving van Nederlandstaligen in de hoofdstad.

Uit cijfers die Pas opvroeg bij vicepremier en minister van Post Petra De Sutter (Groen) blijkt dat er van de 2.560 personen die op 1 januari 2023 tewerkgesteld waren bij de Brusselse postkantoren amper 16 procent Nederlandstalig was. “Maar van die 16 procent Nederlandstaligen is meer dan een derde effectief tweetalig”, aldus Pas, “terwijl langs Franstalige zijde nog geen 6 procent van het personeel tweetalig is.”

“BPOST HEEFT DE KEUZE: MEER NEDERLANDSTALIGEN AANWERVEN OF FRANSTALIG PERSONEEL TAALCURSUS NEDERLANDS GEVEN”

“Concreet zijn er in 19 van de 42 postcentra in de hoofdstad noch Nederlandstaligen, noch Franstaligen die effectief tweetalig zijn, tewerkgesteld”, berekent Pas. “Het gaat dan niet enkel om loketbediendes, maar ook om mensen die zich bezighouden met de voorbereiding, de sortering en de postbedeling.”

“Het is uiteraard onaanvaardbaar dat Nederlandstaligen in zowat de helft van de Brusselse postkantoren niet of nauwelijks in hun eigen taal kunnen geholpen worden” besluit Pas. “Ofwel moet Bpost meer inzetten op het aanwerven van Nederlandstaligen in de hoofdstad, ofwel moet het postbedrijf Franstalige personeelsleden in Brussel een doorgedreven taalcursus Nederlands laten volgen. Ze moeten een taalbrevet hebben over hun kennis van de tweede taal.”

Bron: Vlaams Belang