Totaal gebrek aan schuldbesef bij De Croo en Bracke over onwettige pensioenextra’s

Het Vlaams Belang is ontzet over de reacties van oud-Kamervoorzitters Herman De Croo(Open Vld) en Siegfried Bracke(N-VA) op het schandaal van hun onwettige pensioenextra’s.“Er is één constante: het totaal gebrek aan enig schuldbesef bij beide heren”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Maar het Vlaams Belang zal onophoudelijk blijven ijveren voor een volledige opheldering en een correcte afhandeling.”

“Met een goed dossier heeft een advocaat niet veel woorden nodig, vandaar wellicht de wel heel lange tekst van Siegfried Bracke, vandaag op de opiniewebsite Doorbraak”, reageert Pas. “Maar hij had die woorden blijkbaar vooral nodig voor interne N-VA-afrekeningen. Heel het stuk is eigenlijk niet veel anders dan een hoogst oninteressant staaltje moddergooien. Alles om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.”

“HET KAN NIET DAT EEN OUD-KAMERVOORZITTER NIET OP DE HOOGTE IS VAN HET MAXIMUMPENSIOEN VOOR AMBTENAREN”

Voor het Vlaams Belang mag en kan al die woordenkramerij de essentie niet verhullen: het feit dat er jarenlang onwettige pensioenextra’s werden uitgekeerd aan de heren Bracke en De Croo. “En dat uitgerekend in het parlement, in het huis van de democratie”, vervolgt Pas. “Terwijl onze werkmensen de laagste pensioenen in Europa krijgen, werden daar bewust constructies gemaakt om die wetten te omzeilen, zodat oud-Kamervoorzitters en topambtenaren in de Kamer een hoger pensioen uitbetaald kregen dan wettelijk toegestaan.”

In 1978 werd met het Wijninckxplafond een maximum van 7.800 euro bruto per maand voor het pensioen van de ambtenaren vastgelegd. “Het kan niet dat een oud-Kamervoorzitter daar niet van op de hoogte is”, merkt Pas tot slot op. “Deze bedragen moeten onmiddellijk teruggevorderd worden, men moet uitpluizen hoe en door wie deze regeling tot stand is gekomen én hoe ze zo lang verborgen kon blijven.”

Bron: Vlaams Belang