Begrotingsakkoord: “extra uitgaven voor asielopvang, besparen op gepensioneerden en allerzwaksten”

Er wordt in de begroting van de federale regering dit jaar 158 miljoen extra uitgetrokken voor asiel en migratie.“Terwijl er bespaard wordt op gepensioneerden en de allerzwaksten, geeft deze regering achteloos bijna 160 miljoen extra uit aan asielopvang”, reageert Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“De wereldvreemdheid van deze Vivaldi-regering kon niet beter geïllustreerd worden”, zegt ook Kamerlid Wouter Vermeersch.“Bovendien duwt dit begrotingsakkoord ons verder richting de financiële afgrond.”

Het Vlaams Belang reageert erg scherp op het begrotingsakkoord van de federale regering. In totaal worden er voor 2,65 miljard euro aan besparingen en nieuwe belastingen ingevoerd en 900 miljoen euro aan nieuwe uitgaven. “Deze regering beloofde te hervormen, maar daar is helemaal niks van in huis gekomen”, zegt Vermeersch. “De begrotingsinspanning is allesbehalve voldoende. Er is geen spoor te bekennen van besparingen op de miljardenfacturen van de migratie, de transfers, de Europese Unie en de vele miljoenen die worden verspild in het politieke systeem.”

De regering zal ook aanzienlijk wat nieuwe belastingen heffen op kap van de bedrijven, zo stelt de regering de verhoogde investeringsaftrek uit. Bovendien komen er alweer extra taksen op tabak. “De regering bespaart op gepensioneerden en voert gemakshalve nieuwe belastingen in voor bedrijven”, aldus Vermeersch. “Een extra taks op tabaksproducten vormt voor de zoveelste keer de klassieke sluitpost om het geheel op te smukken.” 

“VIVALDI KIEST VOOR EXTRA UITGAVEN VOOR ASIEL EN BESPARINGEN OP ONZE POLITIE”

Volgens het Kamerlid is het onaanvaardbaar dat de besparingen worden gezocht in de pensioenen en de sociale uitkeringen. “Er wordt beknibbeld op de laagste pensioenen en de laatste schijf van de laagste uitkeringen wordt zelfs helemaal geschrapt.”

Er werd voor 2023 al een historisch bedrag van 703 miljoen euro voorzien voor asielopvang. Het Vlaams Belang twijfelde eerder al of met het huidige asielbeleid dat recordbedrag zou volstaan. “Dat blijkt dus inderdaad niet het geval te zijn”, zegt Pas. “De regering heeft zich neergelegd bij de gevolgen van haar desastreuze asielbeleid en geeft achteloos nog eens 158 miljoen euro extra uit aan asielopvang.” 

Ook de beloofde loonopslag voor de politie lijkt op het eerste zicht te ontbreken in de begrotingstabellen. “Vivaldi kiest voor extra uitgaven voor asiel en besparingen op onze politie”, besluit Pas. “We kunnen de hoop op een ander beleid deze legislatuur definitief opbergen, vrees ik”

Bron: “Vlaams Belang