Verlinden weigert openheid over intern mail- en sms-verkeer van de overheid

Het Vlaams Belang eist dat burgers inzage kunnen krijgen in het mail- en SMS-verkeer tussen ministers, kabinetten en ambtenaren. Een wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden(cd&v)zorgt net voor het omgekeerde.“In Nederland kan dit al jaren, zonder probleem”, zegtfractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Verlinden houdt zo een ontransparante overheid in stand die minstens de indruk wekt belangrijke informatie achter te houden.”

Het wetsontwerp komt er na een vermaning die de Belgische overheid kreeg van de Europese corruptiewaakhond Greco over de gebrekkige informatieverstrekking naar burgers toe. “Maar het initiatief van Verlinden brengt hierin geen enkele verbetering”, aldus Pas. “Of het nu gaat over de ongrondwettelijke en vrijheidsbeperkende coronamaatregelen of over de begrotingsopsmuk die tot het ontslag van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) leidde: de burger blijft volgens Vivaldi beter in het ongewisse.”

“VERLINDEN ZET HET PRINCIPE VAN OPENBAARHEID VAN BESTUUR OP ZIJN KOP”

 Volgens Verlinden moet het geven van informatie over het beleid nog steeds geweigerd kunnen worden, wanneer dit zou ingaan tegen ‘de geheimhouding van bestuursdocumenten over de uitvoering van een beleidsstrategie’. “Een erg cryptische omschrijving die erop neerkomt dat ministers, kabinetten en ambtenaren zonder enige verantwoording geheim kunnen blijven houden wat ze willen”, aldus Pas.

Er hoeft niet zo ver gezocht te worden naar een reden waarom zo angstvallig aan de geheimdoenerij wordt vastgehouden. Er waren in het verleden een aantal pijnlijke precedenten. Zo lekte een aantal jaren geleden een mail uit van toenmalig Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters (N-VA) waaruit bleek dat hij loog over de begroting. De socialistische minister van Media Ingrid Lieten kwam in opspraak met een uitgelekte mail waarin ze haar collega-ministers beledigde. 

“Dat transparantie gênant kan worden voor een zittende regering mag allesbehalve een reden zijn om er niet naar te streven”, besluit Pas. “Het uitgangspunt van openbaarheid van bestuur is net dat een overheid enkel omwille van een beperkt aantal redenen informatie geheim kan houden. Het wetsvoorstel van Verlinden zet dit principe gewoon op zijn kop.”

Bron: “Vlaams Belang