Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers dragen niks bij aan oplossing

De stad Mechelen opende zeven wooneenheden als zogenaamd Lokaal Opvanginitiatief(LOI) voor asielzoekers op vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v). De Moor zei verder in te willen zetten op de creatie van bijkomende LOI-plaatsen. Het Vlaams Belang kant zich tegen de LOI-aanpak.“Los van de vraag of het wel netjes is ten opzichte van Vlamingen die al jarenlang op een wachtrij staan voor een sociale woning, creëert het bovendien een aanzuigeffect”, aldus fractieleider in de Kamer Barbara Pas.

Bepaald nieuw is het voornemen van de Moor niet te noemen, net zomin als er veel reden tot juichen is. Het is niet de eerste keer dat de lokale besturen worden opgeroepen om (bijkomende) lokale opvanginitiatieven in te richten. Maar het enthousiasme van de gemeenten bleef tot op heden bijzonder beperkt. Ook vanuit gemeenten waar haar eigen partij de burgemeester levert.

Dat hoeft niet te verbazen, aangezien de gemeenten nu al aan hun limiet zitten en er nauwelijks nog plaatsen te vinden zijn. Twee maand geleden bleek nog dat meer dan 75 procent van de Vlaamse gemeenten geen nieuwe asielzoekers wou opvangen. In een reactie wees Nathalie De Bast, woordvoerdster van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), er enkele maanden geleden al op dat de gemeentebesturen in dat geval op de privémarkt zouden moeten huren, waardoor ze zouden “concurreren met hun eigen inwoners, die het al moeilijk hebben om een huurhuis te vinden.” 

“MOGELIJK IS DE MOOR NIET OP DE HOOGTE VAN DE CRISIS OP DE WONINGMARKT, MET ASTRONOMISCHE HUURPRIJZEN TOT GEVOLG”

“Mogelijk is de Moor niet op de hoogte van de crisis op de woningmarkt, met astronomische huurprijzen tot gevolg”, zegt Pas. “Mogelijk interesseren de problemen van onze eigen mensen haar volstrekt niet.” 

Los van de vraag of de individuele opvang van asielzoekers in ‘lokale opvanginitiatieven’ wel netjes en rechtvaardig is tegenover de vele hardwerkende Vlamingen al jarenlang op een wachtlijst staan voor een sociale woning, dreigt volgens het Vlaams Belang van dit soort opvang bovendien ook een aanzuigeffect uit te gaan. Daardoor zouden de problemen nog groter worden dan ze vandaag al zijn. “Hoeraberichten over extra lokale opvanginitiatieven zijn dan ook niet alleen voorbarig”, besluit Pas. “Ze zijn ook ronduit misplaatst.”

Bron: “Vlaams Belang