PS-minister Dermagne geeft geen antwoord op vragen over bpost

In de plenaire vergadering van de Kamer heeft fractievoorzitter Barbara Pas minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne(PS) aan de tand gevoeld over het bpost-dossier.“Zijn partij is tenslotte sinds jaar en dag zeer nauw verweven met bpost”, stelt Pas.“Maar ook Dermagne gaf geen antwoorden op mijn vragen over de innige contacten tussen de PS en bpost, de overheidsbijdrage voor het overheidsbedrijf, de achtergehouden interne audit en een onafhankelijk onderzoek.“

“In de hele bpost-zaak is er geen enkele regel van goed bestuur die niet overtreden werd”, merkte Pas op. “En de lijken blijven maar uit de bpost-kast vallen.” Dermagnes coalitiepartner en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert moest deze week op de radio al toegeven dat er iets diep fout zit in de cultuur van bpost. Bij Groen luidde het dinsdag in commissie Overheidsbedrijven dat gesjoemel de rode draad is doorheen de bedrijfscultuur aldaar. “Maar dat verhinderde diezelfde regeringspartijen niet om bpost 40 procent meer overheidsbijdrage te geven.”

“DOOR ZULKE FRAUDE-AFFAIRES EN BELANGENVERMENGING ZIT HET VERTROUWEN IN DE POLITIEK OP EEN ABSOLUUT DIEPTEPUNT”

Er zijn ontegensprekelijk meermaals politieke contacten tussen de PS en bpost geweest, zoals in het bijzijn van PS-partijvoorzitter Paul Magnette, net voor de prijs van het krantencontract moest bepaald worden. “Dermagnes collega vicepermier Petra De Sutter (Groen) stelde dinsdag voor de camera’s zoiets niet normaal te vinden, een stelling die ze niet eens durfde herhalen in de commissie”, vervolgt Pas. “Op mijn vraag waarover dat precies ging, kwam eenvoudigweg geen antwoord. Zomin als op mijn andere vragen of op mijn verzoek om als verkozene des volks de interne audit eindelijk te mogen ontvangen.”

Pas herhaalde de Vlaams Belang-eisen om de subsidiëring van de krantenbedeling eindelijk volledig af te schaffen en om eindelijk een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om de onderste steen naar boven te halen in de stinkende bpost-beerput. “Het is door zulke fraude-affaires, door zulke belangenvermenging dat het vertrouwen in de politiek op een dieptepunt zit”, hield Pas tot slot de minister voor. “Het kan en moet anders. Om dat duidelijk signaal te geven gaat mijn partij op 29 mei onder het motto ‘Doe ze luisteren’ manifesteren in Brussel.  En ik reken erop dat vele Vlamingen daar samen met mij aanwezig zullen zijn!”

Bron: “Vlaams Belang