België splitsen werkt

Maxime Vandenberghe is doctoraatsstudent aan de UGent, die zopas zijn doctoraatsstudie heeft afgerond over de communautaire conflicten in België. In een vraaggesprek met Het Laatste Nieuws laat hij vandaag al een glimp opvangen van de resultaten van die studie.“Vandenberghe ziet de problemen en pleit voor het verder overhevelen van bevoegdheden naar de deelstaten”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Maar zonder een ordelijke opdeling, zal men blijven aanmodderen.”

België is een land waar Vlamingen en Franstaligen het voortdurend oneens zijn over duizend-en-één dingen, wat dit land uiteindelijk onbestuurbaar maakt. Vandenberghe inventariseerde niet minder dan 1013 communautaire conflicten, van 1980 tot 2018. “Gemiddeld komt dat neer op 27 conflicten per jaar”, aldus Pas, “of om de twee weken een communautair geschil dat het bestuur van dit land verlamt.”

Als antwoord daarop werd gekozen voor wat Vandenberghe federalisme noemt, via het doorvoeren van zes staatshervormingen, en wat het Vlaams Belang de (gedeeltelijke) splitsing van het land noemt. “Bevoegdheden worden inderdaad weggenomen van het Belgische niveau en overgedragen naar in essentie de Vlaamse en de Franstalige deelentiteiten”, gaat Pas verder. “Vandenberghe stelt in zijn onderzoek vast dat deze splitsingsbeweging tot gevolg heeft gehad dat het aantal communautaire conflicten in de loop van de tijd is afgenomen. Hij stelt met andere woorden dus vast dat België splitsen werkt.”

“DE ONBESTUURBAARHEID VAN DIT LAND IS NOG LANG NIET OPGELOST”

Maar de doctoraatsstudent stelt ook vast dat heel wat communautaire conflicten nog altijd blijven smeulen. Van de 1013 conflicten kreeg er slechts 24 procent een oplossing. 17 procent werd via een handige truc op een zijspoor geparkeerd, terwijl 40 procent op de lange baan werd geschoven en daardoor tijdelijk overwaaide zonder een oplossing te krijgen. 9 procent kreeg een ‘opgedrongen beslissing’ (iemand zijn arm werd met andere woorden omgewrongen), en in 8 procent van de gevallen volgde er een kortsluiting met ontslag van een minister of een regeringscrisis. “Het communautaire conflict in België en de daaruit volgende onbestuurbaarheid van dit land is dus nog lang niet opgelost”, aldus nog Pas.

Vandenberghe trekt uit zijn onderzoek ook enkele politieke besluiten. Herfederaliseren van bevoegdheden vindt hij absoluut een slecht idee. Hij ziet veel meer in een zevende staatshervorming door verder bevoegdheden naar de deelentiteiten over te hevelen. “Wij van het Vlaams Belang kiezen zoals bekend liever meteen voor de finale oplossing in plaats van verder te blijven aanmodderen in het Belgische moeras”, besluit Pas. “Alleen de ordelijke opdeling van dit land kan een einde maken aan de eindeloze politieke meningsverschillen tussen Vlamingen en Franstaligen en ieder volk het beleid geven waar de kiezer ook voor gestemd heeft.”

Bron: “Vlaams Belang