“Geen enkel kind mag nog slachtoffer worden van kindermisbruik”

Het Vlaams Belang wil dat omtrent het misbruik in de kerk alle nodige onderzoeken kunnen worden gevoerd.“Alles moet uitgeklaard worden. Zowel het misbruik zelf als het toedekken daarvan. En alle personen die zich schuldig gemaakt hebben aan die misdrijven moeten vervolgd en veroordeeld worden”, stelde fractievoorzitter Barbara Pas vandaag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.“Enkel met een onderzoekscommissie die de bevoegdheden heeft van een onderzoeksrechter kunnen we tegemoet komen aan de terechte roep van de slachtoffers om rechtvaardigheid.”

De documentairereeks ‘Godvergeten’ heeft heel wat losgemaakt in Vlaanderen. De getuigenissen van meerdere slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk en hun strijd om rechtvaardigheid laten niemand onbewogen. “Het Vlaams Belang is heel duidelijk”, aldus Pas. “Alles moet uitgeklaard worden, de onderste steen moet boven. Want als er iets zeer pijnlijk aangetoond werd door de getuigenissen de voorbije weken, dan is het de schandalige manier waarop met het leed van de slachtoffers werd omgegaan. Dit had voorkomen kunnen en moeten worden.”

“ER MOET GERECHTIGHEID EN ERKENNING VOOR DE SLACHTOFFERS KOMEN”

Het Vlaams Belang steunt dan ook de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. “Het minste waar de slachtoffers recht op hebben, is de volledige waarheid”, vervolgde Pas. “Kindermisbruik tekent de slachtoffers voor het leven. En of de dader nu een geestelijke is, een VRT-coryfee, een politicus, een jeugdleider of om het even wie: elke dader zonder onderscheid moet gestraft worden. Elk slachtoffer van kindermisbruik is er een te veel.”

Het Vlaams Belang pleit al decennialang voor hardere straffen en een strengere aanpak van pedofilie en seksueel misbruik. “Voor ons is het essentieel dat er gerechtigheid en erkenning voor de slachtoffers komt”, besloot Pas. “Het belangrijkste is om ervoor zorgen dat geen enkel kind er nog het slachtoffer van wordt.”

Bron: “Vlaams Belang