Asielinstroom blijft op hoog niveau

De instroom van asielzoekers blijft op hoog niveau aanhouden, zoals blijkt uit nieuwe cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In september werden welgeteld 3.254 aanvragen geregistreerd, waarmee de teller voor de eerste drie kwartalen van dit jaar al op meer dan 25.000 staat.“De prijs van de onverantwoorde immigratiepolitiek van deze regering wordt betaald door degenen die er niet voor gekozen hebben”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Volgend jaar krijgen zij in ieder geval de kans om deze regering daarvoor op hun beurt de rekening te presenteren.”

Zelfs indien het aantal asielaanvragen de komende drie maanden ‘beperkt’ blijft tot het huidige gemiddelde van zo’n 2.800 aanvragen per maand, zal einde dit jaar opnieuw de kaap van 30.000 aanvragen ruim overschreden worden. Zolang er geen sprake is van effectieve en efficiënte maatregelen om de instroom in te dammen, zal er in deze fundamentele tendens geen verandering komen. “En dat deze regering dat zélf maar al te goed weet, bleek al uit het feit dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) aankondigde de opvangcapaciteit met 2.000 plaatsen te willen opdrijven”, aldus Pas. “Terwijl even later niemand minder dan premier Alexander De Croo (Open Vld) daarbovenop nog eens 2.000 extra plaatsen in het vooruitzicht stelde.”

“150 MILJOEN EURO, BOVENOP EEN MILJARD”

Bij extra plaatsen voor de opvang alleen zal het volgens het Kamerlid uiteraard niet blijven, want daarnaast gaat de regering ook op zoek naar extra personeel om de – als paddenstoelen uit de grond rijzende – nieuwe opvanglocaties te bemannen. Daarvoor is uiteraard ook extra geld nodig. “Nadat de totale asielfactuur dit jaar al was opgelopen tot meer dan één miljard euro, besliste de regering recent nog eens 150 miljoen euro extra vrij te maken om ‘nieuwe’ maatregelen te financieren”, aldus nog Pas.

“Het zijn de hardwerkende Vlamingen, die vandaag geconfronteerd worden met een stijgende levensduurte, die morgen ook de almaar verder oplopende immigratierekening zullen gepresenteerd krijgen”, besluit Pas. “In het stemhokje krijgen ze volgend jaar de kans hierover hun mening te uiten.”

Bron: “Vlaams Belang