In 2023 al 2.545 veroordelingen tot betaling van dwangsommen aan asielzoekers

De Belgische staat en Fedasil, die de immense asielinstroom niet aankunnen en om deze reden iedere dag meerdere veroordelingen oplopen, werden in 2023 al 2.545 keer veroordeeld tot het betalen van dwangsommen aan asielzoekers, zo blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor(cd&v) aan Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Het totaal theoretisch opeisbaar bedrag bedraagt 35.524.200 euro”, zegt Pas.“En dit is lang niet het einde.”

In een vonnis van 29 juni 2023 veroordeelde de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de Belgische Staat en Fedasil voor fouten in het kader van de asiel- en opvangcrisis. De rechtbank legde de Belgische Staat op ervoor te zorgen dat elke persoon die een asielverzoek wenst in te dienen en aan de voorwaarden hiervoor voldoet, zonder uitstel in staat te stellen dit te doen. En Fedasil werd ertoe veroordeeld elke persoon die een asielverzoek indient en die zijn recht op opvang wenst te doen gelden, zonder uitstel toegang te geven tot opvang. “Zowel voor de Belgische staat als voor Fedasil geldt de uitspraak op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag per persoon”, aldus Pas. “Ik informeerde bij de staatssecretaris wat deze dwangsommen betreft naar een stand van zaken.”

“VIVALDI OOGST WAT HET HEEFT GEZAAID”

“Uit het antwoord blijkt dat er in 2023 al 2.545 veroordelingen werden uitgesproken tot het betalen van dwangsommen aan asielzoekers”, gaat Pas Verder. “En er werd al beslag gelegd voor een totaalbedrag van 119.623,94 euro.” De Moor had geen informatie over de opbrengst van een openbare verkoop die georganiseerd werd bij Fedasil, maar kon wel melden dat er door de Belgische Staat verzet werd aangetekend tegen de openbare verkoop van goederen uit het kabinet van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld).  

“Er zijn in dit land activistische rechters die hoge dwangsommen opleggen en criminele daden zoals kraken belonen”, besluit Pas. “Maar uiteindelijk ligt de schuld van alles bij de federale regering. De excellenties van Vivaldi oogsten wat ze hebben gezaaid. De dwangsommen zijn het rechtstreeks gevolg van hun wanbeleid en onkunde. En zolang de instroom van de asielzoekers niet wordt aangepakt, zal het veroordelingen en dwangsommen blijven regenen.”

Bron: “Vlaams Belang