Leden van de meerderheid sturen vaak kat naar commissies

De voorbije dagen werden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voortdurend commissies geschorst of zelfs stopgezet, omdat er van de meerderheidspartijen onvoldoende mensen aanwezig waren.“Het zegt veel over de ernst waarmee die mensen politiek bedrijven”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang).“Als het waar is wat men zegt, dat het federaal parlement het kloppend hart van onze democratie is, is het dringend aan een cardioloog toe.”

In de commissies worden de werkzaamheden van de plenaire – zeg maar voltallige – vergadering van de Kamer voorbereid. Zo worden er wetsontwerpen en wetsvoorstellen besproken, eventueel geamendeerd en gestemd. Verslagen van de besprekingen en de door de commissie aangenomen teksten worden dan aan de plenaire vergadering voorgelegd. “En naast de voorbereiding van het wetgevend werk is het de bedoeling dat de commissies via interpellaties en mondelinge vragen ook controle uitoefenen op de regering”, aldus Pas. “Dankzij de commissies zou de plenaire vergadering van de Kamer doeltreffender en vlugger moeten kunnen werken. Maar tegenwoordig is daar helaas geen sprake van.”

“HET WORDEN NOG LANGE MAANDEN VOOR VIVALDI”

“Gisteren en vandaag lieten de commissies in de Kamer een bijzonder bedroevend schouwspel zien”, gaat Pas verder, “gewoon omdat vele parlementsleden van de meerderheidspartijen het niet meer de moeite vinden om aan het einde van de legislatuur nog commissiewerk te verrichten.” Zo werd de commissie Energie tot tweemaal toe geschorst en de commissie Buitenlandse Zaken zelfs driemaal. Ook de commissies Mobiliteit en Justitie werden stilgelegd. De commissie Reglement kon niet doorgaan en in de commissie Volksgezondheid werd evenmin het vereiste quorum gehaald. De commissies Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken dienden zelfs volledig te worden stopgezet.

“Naar de oorzaken van de veelvuldige absenties is het niet ver zoeken”, besluit Pas. “Enerzijds hebben sommige parlementairen een overvolle agenda, vol overlappingen, omdat de regering nog maar eens te laat was met haar beleidsnota’s. Maar anderzijds, en dat is de hoofdreden, geven vele leden van de meerderheid er de brui aan omdat ze ontevreden zijn met hun plaats op de lijst of omdat er binnen Vivaldi weer eens een ruzie woedt tussen MR en PS of tussen MR en Ecolo… Het worden nog lange maanden voor Vivaldi.”

Bron: “Vlaams Belang