Eindbalans asielcijfers 2023 desastreus

Vorig jaar werden er maar liefst 35.507 asielaanvragen geregistreerd in ons land. Dat wordt vandaag nog eens bevestigd door de nieuwe jaarcijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken(DVZ). Daarmee wordt 2023 het derde piekjaar op rij. Het Vlaams Belang spreekt over een“desastreus resultaat”.“Verandering zal enkel mogelijk zijn met andere bestuurders”, zegt Kamerfractieleider Babara Pas.“Deze Vivaldi-regering is volledig incompetent gebleken om de massale asielinstroom naar ons land in te dijken.”

De toestroom van asielzoekers naar ons land bleef ook in 2023 op bijzonder hoog niveau aanhouden. Van een structurele daling van het aantal asielaanvragen – zoals door sommigen begin vorig jaar naar aanleiding van de fameuze ‘asieldeal’ nog in het vooruitzicht werd gesteld – is met andere woorden geen sprake. “Dat hoeft ook niet te verbazen, aangezien effectieve en efficiënte initiatieven, zijn uitgebleven”, zegt Pas. “De gevolgen zijn ernaar en zijn nu ook af te lezen uit de officiële jaarstatistiek. Kortom: na de misplaatste ‘goed nieuws’-show die de Moor gisteren opvoerde, volgen vandaag de harde cijfers.”

“NA DE MISPLAATSTE ‘GOED NIEUWS’-SHOW DIE DE MOOR OPVOERDE, VOLGEN NU DE HARDE CIJFERS”

Indien de regering werkelijk maatregelen had willen nemen om de instroom in te dammen en de uitstroom op te voeren, had ze daar volgens het Vlaams Belang meer dan drie jaar de tijd voor. “In plaats daarvan kregen we alleen maar stijgende asielcijfers, een groeiend aantal asielcentra en een historisch en astronomisch hoog asielbudget”, aldus Pas. “In die zin is de aankondiging van het nieuwe migratiewetboek dan ook niet alleen een platte verkiezingsstunt, maar tegelijk een vijgenblad waarachter een jarenlange dadenloosheid moet gecamoufleerd worden.”

“De factuur wordt betaald door degenen die er niet voor gekozen hebben. Het zijn met name de hardwerkende Vlamingen, die al geconfronteerd worden met die stijgende levensduurte, die ook de stijgende immigratierekening opgelepeld krijgen. In juni krijgen zij in ieder geval de kans om de verantwoordelijken hiervoor op hun beurt de electorale rekening te presenteren”, besluit de Vlaams Belang-fractieleider.

Bron: “Vlaams Belang