Vlaams Belang wil parlementsleden die te vaak afwezig zijn financieel straffen

Gisteren moest de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere(Vlaams Belang) de commissie al na twintig minuten schorsen omdat de meerderheid niet in aantal was.“Het Vlaams Belang pikt het niet langer dat er telkens weer commissies geschorst moeten worden omdat de meerderheid niet in aantal is”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Parlementsleden worden net zoals iedereen geacht te werken voor hun loon. Wie zijn werk niet doet, moet daar de gevolgen van ondervinden.”

Er lagen gisteren in de commissie onder meer wetsontwerpen rond gezinshereniging en verblijfsrechten voor asielzoekers ter bespreking voor. “De oppositie was voltallig aanwezig om het migratiedebat op de daartoe bestemde plaats te voeren, maar blijkbaar kon deze belangrijke materie de meerderheid niet voldoende boeien”, aldus Kamerlid Ortwin Depoortere. “Dat is de enige conclusie die kan worden getrokken. Het was zeker niet zo dat de afwezigen verplichtingen hadden in andere commissies. De Vivaldi-partijen tonen zo hun complete minachting voor de democratie én de thema’s waar de bevolking van wakker ligt. Het interesseert hun eenvoudigweg niet.”

“HET WETGEVEND WERK GAAT VOORT EN HET MINSTE WAT DE KIEZERS MOGEN VERWACHTEN IS EEN MINIMUM AAN RESPECT” 

In de media zien politicologen vandaag voornamelijk twee oorzaken voor de vele absenties. Enerzijds de verschuiving van de aandacht van vele parlementsleden van het wetgevend werk naar hun verkiezingscampagne, en anderzijds een wegvallen van motivatie bij diegenen die nu al weten toch niet te zullen worden herkozen. “Geen enkele van deze verklaringen kan ik aanvaarden”, zegt Pas. “Parlementsleden zijn verkozen om een legislatuur uit te doen en heel die tijd ook effectief te werken. Anders dan de doorsnee minister of staatssecretaris van de Vivaldi-ploeg, zijn de Kamerleden verkozen door het volk, en hebben zij verplichtingen aan hun kiezers. Het wetgevend werk gaat voort en het minste wat de kiezers mogen verwachten is een minimum aan respect.”

“Voor het Vlaams Belang mogen de parlementsleden die van oordeel zijn dat ze niet hoeven te werken voor hun geld, niet hun volledige wedde ontvangen”, besluit Pas. “Wie in de privésector zijn werk niet doet, wordt ontslagen. Dat kan in het parlement enkel door middel van verkiezingen, maar in de tussentijd kan wel financieel ingegrepen worden.”

Bron: “Vlaams Belang”