Aantal ‘nieuwe Belgen’ bereikt hoogste peil sinds 2001

Met maar liefst 50.913 nationaliteitsverwervingen in de eerste elf maanden van 2023 piekte het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit verwierf tot een nieuw hoogtepunt.Het Vlaams Belang wil de voorwaarden om de nationaliteit te verwerven fors verstrengen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang).“Een identiteitskaart moet méér zijn dan een voordeelkaart van de nv België waarop men zomaar aanspraak kan maken en die enkel gebruikt wordt wanneer ze voordelen oplevert.”

In de eerste elf maanden van 2023 verwierven maar liefst 50.913 vreemdelingen het Belgische staatsburgerschap. Afgaande op de trend die uit de cijfers blijkt zullen we in 2023 stranden op zo’n 55.000 nieuwe Belgen. Dat is zo’n 15 procent hoger dan in 2022, dat zelf al een piekjaar was. “Het belang van deze cijfers kan moeilijk worden overschat”, stelt Pas. “Het is voor de eerste keer sinds de verstrenging van de beruchte ‘Snel Belg’-wet dat we opnieuw de kaap van 50.000 nationaliteitsverwervingen overschrijden.”

In zo’n driekwart van de gevallen gaat het daarbij om onderdanen uit niet-EU-landen. Net zoals vorig jaar leverden Marokkanen het grootste aandeel (5.001) in alle ‘Belg-wordingen’, gevolgd door Syriërs (3.419). “Duidelijk het gevolg van de massale gezins- en asielimmigratie van de afgelopen jaren”, reageert Pas. “Hoe men het ook draait of keert: de ‘Belgenfabriek’ draait op volle toeren. De verklaring daarvoor ligt voor de hand.”

“EEN IDENTITEITSKAART MOET MÉÉR ZIJN DAN EEN VOORDEELKAART VAN DE NV BELGIË” 

“Om de nationaliteit te verwerven, zijn de vereisten inzake economische zelfredzaamheid nog altijd te laks en de inburgeringsvoorwaarden te vrijblijvend”, vervolgt de fractieleider. “Zo mogelijk nog frappanter is de vaststelling dat met 50.913 ‘nieuwe Belgen’ in de eerste elf maanden van 2023 dat aantal – net zoals vorig jaar – hoger ligt dan in 2002 (46.423). Toen werden door de zogenaamde ‘Snel Belg’-wet massaal vreemdelingen tot ‘Belg’ gebombardeerd.”

Het Vlaams Belang wil de voorwaarden voor nationaliteitsverwerving fors verstrengen. Zo is de partij van oordeel dat het staatsburgerschap pas mag toegekend worden wanneer men (1) hier minstens tien jaar legaal en ononderbroken verblijft, (2) zich niet heeft bezondigd aan criminele feiten, (3) een loyaliteitsverklaring aflegt, (4) economisch actief bijdraagt aan onze samenleving en (5) slaagt in een burgerschapsproef die onder meer de kennis van de streektaal toetst. “Een identiteitskaart moet méér zijn dan een voordeelkaart van de nv België waarop men zomaar aanspraak kan maken en die slechts gebruikt wordt wanneer ze voordelen oplevert”, besluit Pas. “Kortom: het staatsburgerschap is iets dat moet verdiend worden.”