Staatshervormingen en toegevingen

20090507vlagDe met veel narcistische overdrijving “zesde staatshervorming” genoemde wetsvoorstellen die momenteel behandeld worden, grijpen terug naar een aloud procédé in verband met communautaire akkoorden : Vlamingen moeten het verkrijgen van hun rechten met compensatieprijzen betalen en met toegevingen die ook meteen in grendelwetten worden vastgelegd, het fameuze “klik-systeem” van de Franstaligen in Belgie.

In de Kamercommissie Grondwetsherziening wordt momenteel de ontdubbeling (niet de splitsing maar de ontdubbeling, zoals jarenlang door Maingain gevraagd) van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde besproken. Waarom deze zaak zulke rampzalige Vlaamse toegeving is, heb ik gisteren in de commissie uiteengezet.