Wat een nieuws

In het VRT-journaal was het vandaag groot nieuws dat de dotaties van het koningshuis nog stijgen in 2012.

Deze dotaties waren aan de orde in de Kamer op 22 december ll. toen ze in het ontwerp van de diverse bepalingen werden vastgelegd. Als enige ben ik toen daarover tussengekomen om aan te tonen dat die dotaties stijgen. Niemand van de N-va kwam daar op tussen. In tegenstelling tot VRT-journalisten in de tribune, was Theo Francken tijdens die plenaire zitting niet aanwezig.

Groot was dan ook mijn verbazing dat het vandaag, bij monde van Theo Francken, nieuws was in het journaal en niet twee weken geleden toen ik het naar buiten bracht.

Hieronder vindt u mijn plenaire tussenkomst ergens rond 22u30 op 22 december. U kan ze hier bekijken. (http://www.youtube.com/watch?v=eejP6Fpluaw)

 

18.101  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega s, in de algemene bespreking heeft mijn goede collega Hagen Goyvaerts het gehad over de stroom aan amendementen, die groter is dan het oorspronkelijke ontwerp. Ik ga heel kort in op een van die amendementen, om een ballonnetje te doorprikken.

In de commissie voor de Financiën werd maandagavond om 18 u 30 het zoveelste amendement binnengegooid op de reeds uitgebreide diverse bepalingen. Het trok onmiddellijk mijn aandacht, omdat het ging over de dotaties van de koninklijke familie. In de verantwoording stond dat het zou gaan om een besparing op de dotaties. Er was weliswaar een uitzondering: de civiele lijst.

De 6,4 miljoen euro besparingen waarvan sprake was, leken mij op het eerste gezicht veel te weinig, maar beter dat dan niets, vond ik. Ik heb mij in de commissie dan ook onthouden op dit amendement. Intussen heb ik wat meer tijd gehad om de cijfers na te gaan. In het voorliggende ontwerp wordt de dotatie aan onze kroonprins voor 2012 vastgelegd op ruim 934 000 euro. In 2011 ontving hij 923 000 euro. Jawel, 11 000 euro minder. Toch raar, voor een besparing!

Koningin Fabiola zal in 2012 ruim 1 460 000 euro krijgen, 20 000 euro meer dan in 2011, toen zij 1 440 000 euro ontving. Zo heeft zij een weduwepensioen dat meer dan 160 keer hoger is dan een normaal weduwepensioen. Misschien iets om straks mee te nemen in de pensioenbesprekingen?

Ook prinses Astrid en nummer 13 in de reeks van de troonopvolging, prins Laurent, zullen in 2012 meer euro s op hun rekening ontvangen dan in 2011. Volgens de verantwoording gaat het om een vermindering met 2,2 % in vergelijking met de geïndexeerde dotaties van 2011, maar het gaat niet om een reële vermindering en dus ook niet om een besparing.

De stijging is gewoon een beetje minder groot. De indexsprongen die voor het koningshuis in het verleden buitensporig waren, denk maar aan de frappante indexsprong van maar liefst 800 000 euro die de meesten onder u in dit Parlement een aantal jaren geleden hebben goedgekeurd, zijn indexsprongen waarvan de naar koopkracht zoekende burgers alleen maar kan dromen. Dat die indexsprongen een beetje zouden worden bijgesteld, zou er nog maar aan mankeren.

Het Koningshuis heeft er zeker geen last van. Iedereen voelt vandaag de crisis, behalve zij. Met 13,8 miljoen euro aan dotaties en minstens nog evenveel dat wordt uitgegeven aan allerlei diensten als transport en beveiliging, had de bijdrage van het Koningshuis veel groter mogen zijn.

De gewone werkende burger geeft meer dan de helft van zijn loon af. Dankzij de nieuwe regering zal hij minder aftrek op kinderopvang kunnen inbrengen. Met de verhoging van de btw naar 21 % op betaaltelevisie zal hij meer betalen om televisie te kijken. Hij zal door de banktaksen meer moeten betalen voor een lening, terwijl de woningen nu al onbetaalbaar zijn. Hij zal ook niet meer kunnen genieten van fiscale aftrekken voor energiebesparende maatregelen. Op dakisolatie na wordt zonder enige logica en visie hier en daar geschrapt. Kortingen op milieuvriendelijke wagens worden stopgezet en ook de onvermijdelijke accijnzen op benzine en tabak gaan verder de hoogte in.

18.102  Laurent Louis (MLD): …

18.103  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Louis, u bent natuurlijk zeer bezorgd om het koningshuis. U hoopt misschien eens op de koffie te mogen gaan. Het grote verschil met politieke partijen is dat deze verkozen zijn, dat zij een democratische legitimiteit hebben en dat geldt niet voor het koningshuis.

Le président: On ne va pas se lancer dans un débat sur la monarchie et les partis politiques à cette heure-ci! Madame Pas, continuez!

18.104  Barbara Pas (VB): Collega Louis, uiteraard neem ik vandaag het woord over de dotaties. Het is een deel van een artikel van het ontwerp dat vandaag voorligt. Dus uiteraard geef ik daarover mijn mening. De dotaties van de partijen zijn vandaag niet aan de orde.

In verband met hetgeen collega Veys heeft gezegd, het volgende. Partijen krijgen een dotatie naargelang het aantal democratisch verkozenen. Ik denk niet dat Franstaligen die om puur partijpolitieke redenen de partijdotaties van het Vlaams Belang willen afnemen met gerechtelijke procedures, geplaatst zijn om daarop commentaar te geven.

Mijnheer de voorzitter, ik ga meteen over tot de conclusie. Terwijl de burgers in dit land massaal moeten inleveren en allerhande belastingverhogingen om de oren geslagen krijgen, wekt u ondertussen met zulke artikeltjes die u op het laatste moment nog binnensmijt in de commissie, valselijk de schijn op dat het koningshuis mee inlevert. Niets is minder waar, de stijging is gewoon een beetje minder groot.

Integendeel, een van de rijkste families van dit land krijgt een wel enorme inkomenssteun. Het gaat om 13,8 miljoen euro aan dotaties en nog eens minstens evenveel voor allerlei diensten, van transport en beveiliging tot elektriciteitsrekeningen en zelfs de kosten voor het poetsen van het Paleis, daarvoor moeten zij niet eens de dotaties gebruiken. De bijdrage van het Koningshuis had in de besparingsronde veel groter moeten zijn. Het was een kans geweest om daar in te grijpen, maar alweer is het een gemiste kans.

Zoethoudertjes als deze sussen misschien uw geweten, voor zover u er allemaal een hebt, maar ons kunt u er alleszins niet mee sussen.