Wat u niet zag in het journaal

Voor wie deze webstek of de nationale webstek van het Vlaams Belang niet regelmatig bezoekt, zou het wel eens nieuws kunnen zijn. Onze volkspartij hield afgelopen zondag een succesvolle Staten-Generaal in Brussel. Afgezien van de talrijke opkomst vonden de twee grote zenders VTM en VRT het niet nodig er verslag van uit te brengen. Het SP.A-congres daarentegen kwam ruimschoots aan bod in zowel de Zevende Dag als het Journaal…

Aangezien u het niet via de journaals kon vernemen hierbij een kort verslag van de geslaagde Staten-Generaal.

Alle sprekers haalden zwaar uit naar de deelakkoorden die intussen werden afgesloten. Brussels parlementslid Dominiek Lootens verwelkomde het talrijke publiek en was bijzonder blij dat we in Brussel bijeen kwamen: “Om duidelijk te maken dat Brussel ook onze hoofdstad is. Dat Brussel een tweetalige stad moet en zal blijven. Wij laten ons niet verjagen uit Brussel.” Senator Bart Laeremans schetste de rampzalige gevolgen van het BHV-compromis. Fractievoorzitter in de Kamer Gerolf Annemans wees erop dat Vlaanderen niets opschiet met een “België 2.0” of “confederalisme” en dus nood heeft aan een partij die zonder omwegen kiest voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Als jongerenvoorzitter mocht ik de stem van de jeugd vertolken. Ik kon meteen van de gelegenheid gebruik maken om de perverse mediaboycot tegen onze partij op de korrel te nemen. Mijn volledige toespraak kan u hier bekijken.

Een stand-up comedian zorgde voor een vrolijke noot en dan was het woord aan Bruno Valkeniers. De voorzitter begreep niet waarom de pers het haast liefkozend over het “vlinderakkoord” blijft hebben, terwijl het eigenlijk gaat om “een goed voorbereide staatsgreep tegen de Vlaamse democratie, tegen de meerderheid van dit land, tegen de Vlaamse volkswil.” “De Di Rupo- akkoorden zijn om te bleiten”, besloot Bruno Valkeniers, “en alleen het Vlaams Belang heeft een visie op de toekomst: een Republiek Vlaanderen, een sterke natie in een nieuw Europa!”

U kan hier een beeldverslag bekijken.