Vlaams Jeugdraad hult zich in onschuld

Als nationaal voorzitter van de Vlaam belang Jongeren (VBJ) verstuurde ik gisteren een persbericht en een brief naar de Vlaams Jeugdraad omdat zij op hun jongerencongres van volgende week in de debat tussen de politieke jongerenvoorzitters VBJ niet uitnodigden. In een reactie op deze persmededeling laat de Vlaamse Jeugdraad vandaag weten dat iedereen welkom is op haar jongerencongres om zijn mening vanuit het publiek te laten horen. Welwel, het officiële jeugdadvies orgaan van de Vlaamse Gemeenschap dat ons niet weigert als toeschouwer. Het zou er nog aan moeten mankeren!

Ons protest gaat natuurlijk om iets heel anders, namelijk om het feit dat we naast de jongerenvoorzitters van sp.a, Open VLD, Groen!, N-Va en CD&V niet mogen deelnemen aan het panel. Daarvoor geeft de Vlaams Jeugdraad als argument op dat ze “ervoor kozen om een beperkt aantal jeugdorganisaties aan te spreken die erkend worden binnen het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid”. Een flauw excuus, ze weten bij de Vlaamse jeugdraad immers evengoed als wij dat het momenteel, in afwachting van een nieuw decreet, onmogelijk is om een erkenning aan te vragen.

Dat het decreet van 2008 als drogreden wordt aangehaald is duidelijk. Ook vóór 2008 maakte de Vlaamse Jeugdraad er immers een punt van om VBJ keer op keer buitenspel te zetten. Het grote verschil is dat de Vlaams Jeugdraad er toen nog openlijk voor uitkwam dat het weigeren van VBJ een bewuste keuze is. “De Vlaamse Jeugdraad vindt dat de missie van VBJ haaks staat op haar eigen missie en beschouwde het ethisch dan ook niet verantwoord om VBJ uit te nodigen” kregen we in dit voorbeeld als verklaring.

We betreuren dat er in al die jaren niets gewijzigd is aan deze ondemocratische en discriminerende houding. Als de organisatie niet terugkomt op haar beslissing om VBJ niet actief te laten deelnemen aan het panel, zullen gepaste acties volgen.