Goed besteed geld?

Bart Peeters, Tom Lenaerts, Peter Van De Veire, Michiel Devlieger, Erik Van Looy of Goedele Liekens… Het doet er eigenlijk niet toe of u deze BV s in een van hun praatprogramma s of in een van hun spelletjes aan het werk ziet. Wat u voorgeschoteld krijgt, is toch steevast hetzelfde. Urenlang geforceerd vermaak waarbij vulgariteiten en politiek-correcte dwaasheden elkaar enthousiast afwisselen.

Jaar na jaar, dag na dag, worden deze heren en dames “tv-vedetten” uitgenodigd in elkaars televisieprogramma, en steeds opnieuw komen ze daar dezelfde praat vertellen. Het is, als je er eens over nadenkt, dan ook een merkwaardig en moeilijk te verklaren fenomeen, dat dit incestueus kringetje van bekende Vlamingen bij een gedeelte van de bevolking succes blijft hebben.

Dat kan men zich bijvoorbeeld ook afvragen bij het mediaverschijnsel Marcel Vanthilt, een prille vijftiger die zich ondertussen al decennialang voortbeweegt in het BV-milieu. Nu eens als televisiemaker of zanger, dan weer eens als presentator of quizmaster. Die man blijkt met zijn zomerse talkshow “Villa Vanthilt” inmiddels zo belangrijk en succesvol te zijn geworden, dat ons aller stadsbestuur met graagte 120.000 euro (of bijna 5 miljoen oude Belgische franken) betaalde voor zijn komst, komende zomer.

Toen deze week de budgetwijziging hiervoor op de agenda van de Dendermondse gemeenteraad stond, hield ik deze tussenkomst:

 

Voorzitter, collegae,

We hebben het budget voor 2011 van de stad niet goedgekeurd. Consequent als we zijn onthouden wij ons dan ook normaal gezien op de verwerking van de financiële resultaten van het vorige jaar, maar in deze budgetwijziging zitten toch een aantal dingen waar wij absoluut niet mee akkoord kunnen gaan.

En dan wil ik het deze keer nog niet hebben over de kosten – meer dan 40.000 euro – om de hele Cross-border-lease-affaire, waarvoor onze fractie indertijd heeft gewaarschuwd, op te lossen.

Dan heb ik het vooral over nr. 562 “Andere administratieve kosten”. Het budget van 15.000 euro dat initieel op deze post voorzien was, wordt met deze budgetwijziging met maar liefst 120.000 euro – bijna 5 miljoen oude Belgische franken – opgetrokken. Meerbepaald voor de zomerse talkshow ‘Villa Vanthilt’

26 steden en gemeenten vonden het sop de kool niet waard en vonden de komst van Villa Vanthilt te duur. Naast Dendermonde is ook de West-Vlaamse stad Roeselare bereid om deze zomer vijf weken gastheer te spelen voor mijnheer Vanthilt. Maar de situatie in Roeselare is niet te vergelijken. Daar waar de Dendermondse belastingbetalers de volle pot zullen mogen betalen, is dat voor de nakomelingen van Rodenbach en Verriest slechts de helft. In Roeselare neemt immers het plaatselijke handelarencomité de betaling van 50.000 euro op zich

Villa Vanthilt zal misschien wel bijdragen aan de uitstraling van de stad – in zoverre daar na een succesvol Ros Beiaardjaar met veel media-aandacht nog onmiddellijk nood aan is -. Naar onze mening kan deze grote som geld alleszins veel nuttiger besteed worden. Er zijn andere manieren om Dendermonde te promoten dan door meer dan 100.000 euro te geven aan een tv-programma.

Los van het feit dat wij dan van mening mogen verschillen wat de voordelen van de komst van Villa Vanthilt voor de stad waard zijn.  (Er zullen ongetwijfeld voordelen voor de stad aan verbonden zijn, maar die zijn voor onze fractie duidelijk geen vijf miljoen oude Belgische franken waard). Los daarvan vind ik het bijzonder jammer dat we hier niet eerder over hebben kunnen discussiëren en dat de dure engagementen ondertussen reeds genomen zijn.

Initieel stelde de stad Aalst bvb zich ook officieel kandidaat als gaststad voor het tv-programma Villa Vanthilt. Na een open debat, zoals in een democratie past, bleek in de gemeenteraad dat daar omwille van de hoge kostprijs geen voldoende draagvlak voor was en besliste het gemeentebestuur, tot spijt van de burgemeester, om de kandidatuur in te trekken. Daar was wel vooraf een discussie mogelijk. Wij kunnen slechts onze mening geven door deze budgetwijziging af te keuren, maar het zijn eigenlijk vijgen na Pasen, de toezeggingen zijn reeds gebeurd. Als democraat heb ik het er dan ook heel moeilijk mee dat wij zonder mogelijkheid tot voorafgaandelijke discussie voor voldongen feiten worden geplaatst.

In de realiteit betekent de blijde intrede van Villa Vanthilt voor onze stad niet alleen een enorme financiële kost. Voor de Dendermondenaar is het ook een periode van vijf weken mogelijke geluidsoverlast en verkeershinder die hij zal moeten zien door te komen. Ik had vandaag dan ook graag duidelijkheid gekregen welke maatregelen het stadsbestuur voorziet om de mogelijke overlast en verkeershinder gedurende die periode van 5 weken te beperken.

Repliek: na het antwoord van de burgemeeester: 

Voorzitter, collegae,

Mr de burgemeester, u heeft heel wat initiatieven opgesomd om toerisme in onze stad te promoten, evenementen op de Grote Markt enz. deze initiatieven steunen wij ook, maar op de uitzonderlijke traditionele Ros beiaardommegang na is de kostprijs van al deze initiatieven toch van een heel andere orde dan Villa Vanthilt.

Ik geloof graag dat het in deze om een weloverwogen beslissing van het schepencollege gaat. Over zulk groot bedrag is dat ook niet meer dan normaal.

Ik ben het ook met u eens dat het TV-programma een positieve weerslag heeft op de stad, maar voor onze fractie zijn deze voordelen geen vijf miljoen oude Belgische franken waard.

Wij zijn ervan overtuigd dat die 120.000 euro betere en meer zinvolle bestemmingen zou kunnen krijgen in onze stad.

Mr de burgemeester, u heeft zelf aangehaald dat het opzet van het programma is dat er ook veel gasten uit de Gaststad op bezoek komen. Als je kijkt naar de vorige edities van dit programma weet u ook dat dit vaak politieke gasten zijn. Mijn slecht karakter doet mij dan ook vermoeden dat het stadsbestuur Villa Vanthilt simpelweg nuttig acht omdat ze op die manier uitgebreid aan het woord zullen komen op de nationale televisie. En zoiets is van goudwaarde een jaartje voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is in deze gemediatiseerde tijden helaas niet anders. Mijns inziens spelen deze motieven helaas ook mee in deze weloverwogen beslissing.

Uit mijn bijkomende vraag in de discussie die volgde bleek nog dat de palmboom gedurende 7 weken van de markt verdwijnt: zonde dat televisiekijkend Vlaanderen dat uithangbord van de stad zal moeten missen…