Succesvol congres

Op het geslaagd partijcongres in een overvolle Zuiderkroon in Antwerpen stelde het Vlaams Belang een inspirerende “blauwdruk voor een kordaat immigratiebeleid” voor. Tijdens het congres kwamen ook de jongeren uitgebreid aan het woord. VBJ hield er ondermeer een pleidooi voor een “heimweepremie” om allochtonen aan te moedigen vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst.

Als moderator van het jongerenpanelgesprek wees ik op het feit dat de Vlaams Belang Jongeren de Vlaamse identiteit altijd al hebben verdedigd. De Vlaamse identiteit is en blijft een thema dat jonge Vlaamse nationalisten niet loslaat en niet mag loslaten. En wat wij Vlamingen zijn, daar moeten we trots op zijn. Daar hoeft niemand neerbuigend op neer te kijken. We hebben dus geen boodschap aan de huidige linkse elite. Een linkse elite die ons een complex wil opdringen, een weg-met-ons-mentaliteit. Een linkse elite die vervuld is van zelfhaat, voor wie een Afrikaanse tamtam veel meer waarde heeft dan een schilderij van Rubens of Van Eyck. Een linkse elite door wie alles wat met Vlaamse geschiedenis en Vlaamse cultuur te maken heeft als kneuterig en zelfs als vijandig beschouwd wordt.

Want in plaats van trots te zijn om Vlaming te zijn en Europeaan te zijn promoot men de multicultuur. De multicultuur heeft niet alleen onze identitaire weerbaarheid en ons cultureel zelfvertrouwen gebroken, maar tevens werd de rode loper uitgerold voor de islam. De snelle toename van het aantal moslims in Europa is schrikwekkend en wordt door de Britse krant The Telegraph een demografische tijdbom genoemd. Men dient de massa-immigratie dan ook een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat alle vreemdelingen zich aanpassen aan onze waarden (gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, scheiding tussen kerk en staat,..).

Men doet echter juist het tegenovergestelde: belastinggeld wordt uitgetrokken voor subsidiëring van moskeeën en voor het islamitische “feest van het schaap”,  her en der wordt gescheiden zwemmen ingevoerd, in scholen wordt halal-voedsel aan de leerlingen geserveerd, kerstversiering moet verwijderd worden uit gerechtsgebouwen, varkentjes verdwijnen uit de speelgoedboerderijen… Men denkt er zelfs aan om sprookjes te gaan verbieden, stel u voor! Volgens de Britse semi-overheidsinstelling Becta moet “De wolf en de drie biggetjes” verboden worden omdat “het gebruik van varkens een stroom van verontwaardiging kan teweegbrengen in de moslimcultuur “.Waar zijn ze in godsnaam mee bezig?

Het huidige integratiebeleid faalt over de hele lijn en beperkt zich veelal tot het dweilen met de kraan open. Dat het ook anders kan, zoals in Nederland, Denemarken, Zwitserland, Italië, Oostenrijk,… werd op het congres duidelijk aangetoond. Een kordaat immigratiebeleid werkt!