Recht op veilig onderwijs

Vorig jaar werden elke schooldag gemiddeld 76 processen-verbaal uitgeschreven voor geweld en agressief gedrag op school.  En het blijft niet bij diefstallen, vernielen van schoolmateriaal, steaming, vechtpartijen, drugs of verboden wapenbezit. Ook steekpartijen komen frequenter voor. Naar aanleiding van een reeks gewelddadige incidenten sloot een hogeschool in Kuregem er zelfs tijdelijk de deuren.

Terwijl veilig onderwijs een basisrecht zou moeten zijn, worden leerlingen – en ook leerkrachten – steeds vaker slachtoffer van geweld op of rond de school. Een nieuwe VBJ-campagne “recht op veilig onderwijs” moet het toenemende geweld op school onder de aandacht brengen.

Met VBJ verspreiden we de komende weken duizenden pamfletten en affiches; en pleiten daarmee onder meer voor absolute nultolerantie tegenover geweld op school, een kordate aanpak van misdrijven en strenge straffen voor amokmakers, gerichte controles door de politie op verboden wapenbezit en drugs in scholen of een strikte opvolging van probleemjongerenen.

Hier is ook een filmpje te bekijken met enkele pakkende getuigenissen van geweld op en rond school.