Schipper mag ik overvaren?

Onlangs raakte bekend dat Waterwegen en Zeekanaal speelt met de idee om de gebruikers van veerdiensten in de toekomst te laten betalen voor hun overzet. Volgens Waterwegen en Zeekanaal komt de werkelijke kost van de veerdiensten neer op 4 tot 5 euro per persoon.

 Algemeen belang

Uit passagierscijfers blijkt dat deze veerdiensten nog altijd een belangrijke functie vervullen. Voor heel wat gebruikers zijn ze een kwestie van basismobiliteit. Niet zelden is het veer de meest efficiënte en veilige manier om op school of op het werk te geraken. Niet alleen voor het woon-werk/school-verkeer, maar ook op toeristisch vlak vervullen deze veerdiensten een belangrijke functie. Ze worden immers ook gebruikt door tienduizenden streektoeristen die door hun regio wandelen of fietsen. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen maken de veren zelfs integraal deel uit met de fel gepromote fiets- en wandelknooppuntnetwerken.

In Dendermonde gaat het om twee veerdiensten: Appels-Berlare en Baasrode-Moerzeke-Kastel. Het eerste werd in 2011 gebruikt door 64.070 mensen, het tweede door maar liefst 70.445 wandelaars en fietsers. Binnen het huidige Strategisch Plan van Toerisme Scheldeland worden de veerdiensten aanzien als een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de regio.

Vlaams Belang in het verzet

De tijd van de tolbruggen ligt al even achter ons. Het is dan ook in strijd met elke logica om zo’n tolheffing op veren – die in feite niets anders zijn dan varende bruggen – opnieuw in te voeren. In de gemeenten langsheen Schelde, Rupel, Dender en Durme neemt het Vlaams Belang dan ook het voortouw in de strijd tegen de invoering van een veerbelasting.

Op de Dendermondse gemeenteraad van februari diende onze fractieleider Stefaan Van Gucht een voorstel tot gemeenteraadsbesluit in voor het behoud van de gratis veerdiensten. Met de goedkeuring van die motie zou het schepencollege door de gemeenteraad worden gemachtigd om zowel in het overleg met Waterwerken en Zeekanaal NV als binnen de verschillende intergemeentelijke toeristische samenwerkingen en de provincie Oost-Vlaanderen te pleiten voor het behoud van deze gratis overzet.

In tegenstelling tot andere gemeenten (Boom, Willebroek,…) waar gelijkaardige moties van het Vlaams Belang unaniem werden goedgekeurd, deed het Dendermondse schepencollege dit helaas niet. De burgemeester stelde wel onze bekommernis te delen waarbij hij het stijgende belang van de veerdiensten in Dendermonde onderstreepte, maar hij koos ervoor om eerst overleg te plegen met de buurgemeenten, liefst binnen Toerisme Scheldeland … zonder officieel engagement via de motie.

Met een motie vanuit de voltallige gemeenteraad was dit ongetwijfeld een sterker signaal geweest voor het aankomende overleg, maar desalniettemin blijft het Vlaams Belang het verzet tegen betalende veerdiensten aanvoeren. Ook in Dendermonde.