Belastingverhogingen komen er aan…

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer ondervroeg ik premier Di Rupo over de stand van zaken inzake de begrotingscontrole.

Bekijk hier een fragment van Villa Politica:http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/EP_130328_VillaPolitica?video=1.1587734

Mijnheer de eerste minister, er is de afgelopen dagen heel wat te doen geweest over de begrotingscontrole, als u ze zo nog kan noemen. Het lijkt immers wel of u de hele begroting van 2013 opnieuw aan het opstellen bent.

U hebt alleszins met de PS al een eerste slag thuisgehaald. Ondanks het grote belang dat uw regeringspartners, CD&V en Open Vld, aan begrotingsdiscipline hechten, hebt u de Europese begrotingsdoelstelling, met name een tekort van 2,15 %, al volledig losgelaten. Nu volgt u de piste van 1% van het bbp aan structurele inspanningen, met andere woorden een miljard euro aan structurele maatregelen.

Helaas blijkt uit alle berichtgeving dat uw regering een belastingverhoging als de structurele maatregel bij uitstek ziet. Tot grote bezorgdheid van velen hebt u vorige week aangekondigd dat deze regering een grote databank voor spaarboekjes wil opzetten. Dat zal later wellicht gevolgd worden door het voorstel om, naar Cypriotisch model, een belasting te heffen op spaargeld. Wij hebben ondertussen ook al heel wat andere voorstellen gehoord.U zou staatsgebouwen en staatsaandelen van BNP Paribas Fortis verkopen; een minimumbelasting heffen op bedrijven, waar al heel wat om te doen is geweest; een algemene BTW -verhoging invoeren en ook een extra belasting op wettelijk verplichte verzekeringen, zoals auto- en brandverzekeringen, waarop nu al 15 tot 27 % belasting wordt geheven. Alleszins zou er op die verplichte verzekeringen een extra belasting komen, waar zo goed als niemand aan ontsnapt.

Mijnheer de eerste minister, uit al die berichten blijkt dat u zich zeer eenzijdig richt op de inkomstenzijde van de begroting.

Mijn eerste concrete vraag is dan wat er gaat gebeuren aan de uitgavenzijde? Welke saneringen, welke besparingen liggen er op tafel?

Ten tweede, wat zult u doen om de staatsschuld structureel naar beneden te halen?

Ten derde, misschien wel de belangrijkste vraag van vandaag: kan u vandaag de burgers geruststellen dat zij na uw begrotingscontrole geen tsunami aan belastingverhogingen over zich heen zullen krijgen.

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.”

 

Di Rupo: “Beste collega’s, het saneren van onze overheidsfinanciën is een van de prioriteiten van de regering. Zoals u weet werken wij momenteel volop aan de controle van de begroting voor 2013.

Dans ce cadre, comme l’a rappelé un de nos honorables collègues, avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, avec le ministre des Finances, nous avons rencontré lundi le vice-président de la Commission européenne et Commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, M. Olli Rehn.

L’entretien, constructif, a permis un échange de vues informel sur la méthodologie et sur le cadre de travail relatifs aux efforts budgétaires à effectuer par la Belgique selon les critères de la Commission.

De regering heeft daarbij bevestigd dat zij in 2015 een structureel begrotingsevenwicht wil bereiken. Uit de discussie is gebleken dat er een zekere flexibiliteit mogelijk is met betrekking tot het ritme van de te leveren inspanningen om dat doel te bereiken. Het kernkabinet heeft besloten om de structurele verbetering van het begrotingssaldo dit jaar op te trekken tot 1 % van het bbp in plaats van 0,9 % zoals voorzien in het stabiliteitsprogramma van april 2012. Daarmee zullen de Belgische autoriteiten het structureel saldo van de Belgische begroting in 2013 terugbrengen tot –1,8 % van het bbp.

Chers collègues, tout comme nous l’avons fait lors de la confection du budget initial2013, nous traitons une mesure à la fois et essayons d’éviter que l’ensemble des mesures que nous prendrons ne détériore davantage la croissance économique déjà trop faible dans la zone euro et dans notre pays.

Nous veillons aussi à une juste répartition entre les économies supplémentaires à réaliser au niveau des autorités publiques et de la sécurité sociale et les recettes nécessaires, en évitant d’entraver le fragile redressement de notre économie et de nos entreprises.

Je me dois de rappeler que le budget d’un État est un instrument au service de la qualité de vie des citoyens et des entreprises. Derrière un budget, il y a des millions de citoyens et des dizaines de milliers d’entreprises, surtout des PME et des indépendants. Derrière les chiffres, il y a des gens!

Ces derniers temps, les pertes d’emploi se sont avérées beaucoup trop nombreuses. Hier encore, le nombre s’est accru avec la fermeture définitive de Duferco à La Louvière. À cet égard, monsieur le président, Mme Burgeon a interrogé la ministre de l’Emploi et M. Destrebecq avait également posé une question. J’aurais pu répondre en lieu et place de la ministre, mais compte tenu de l’acceptation par les travailleurs des plans sociaux, il est préférable que ce soit elle qui explique la position du gouvernement en la matière, position que je partage et qu’elle détaillera dans un instant.

Cela doit nous conduire à la prudence quant aux mesures à prendre et nous inciter à une créativité renouvelée pour trouver des solutions de création d’activités et donc d’emplois dans notre pays. Tel est l’esprit de la stratégie de relance que le gouvernement fédéral a initiée et qu’il entend développer avec les Régions, les syndicats et les patrons. Le soutien à l’emploi, la politique de relance et la protection du pouvoir d’achat des citoyens demeurent des priorités de notre gouvernement.

Beste collega’s, het kernkabinet heeft de voorbije dagen, samen met de ministers van Begroting en Financiën, reeds veel vooruitgang geboekt. Ik hoop dan ook dat wij de begrotingscontrole zo snel mogelijk kunnen afronden. Ik dank u voor uw aandacht.”

Barbara Pas (VB): “Mijnheer de premier, ik dank u voor uw totaal nietszeggend antwoord. U hebt geen enkele maatregel ontkend of bevestigd en u hebt alleszins de kans gemist om de inwoners van dit land gerust te stellen dat hun geen toevloed aan nieuwe belastingverhogingen tegemoetkomt. Het ziet er immers naar uit dat u zult kiezen voor die gemakkelijkheidsoplossing, de belastingverhogingen, op de kap van de Vlaamse burger.

U hebt het uitgebreid gehad over de bekommernissen inzake het aantal jobs en ondernemers in dit land, maar dat hebt u de voorbije jaren ook al gezegd. Toen waren zij nochtans allen het doelwit van uw belastingregering: arbeiders, bedienden, zelfstandigen, bedrijfsleiders, gepensioneerden en zelfs werklozen en erfgenamen werden geviseerd. U volhardt blijkbaar in de boosheid.

Deze week werd het nieuw rapport van de OESO inzake belastingen bekendgemaakt. Het was geen verrassing dat daaruit bleek dat België opnieuw de kampioen is inzake fiscale druk op inkomen. Welnu, het zou totaal onaanvaardbaar zijn mocht u de Vlaamse burger en ondernemer met nieuwe belastingen om de oren slaan. U zult creatieve oplossingen zoeken, maar ik houd mijn hart vast voor wat die creatieve PS-oplossingen zullen zijn.”