Genoeg gemolken – Geef ons geld terug!

Hoewel u hoogstwaarschijnlijk geen geld hebt geparkeerd in belastingparadijzen, niet hebt gekozen voor het lakse im- migratiebeleid, niet verantwoordelijk bent voor de eurocrisis en al zeker geen baat hebt bij de verspilzucht van Wallonië… moet u er toch mee voor opdraaien. Het gemiddeld Vlaams gezin betaalt daarom steeds hogere facturen en belastingen en zelfs uw spaarrekening is de laatste tijd niet meer veilig voor de geldhonger van onze regeringen.

Solidariteit? Allemaal goed en wel: maar wanneer 1 op 7 Vlamingen in armoede leeft, onze economie ineen stuikt en de draagkracht van ons sociaal systeem steeds meer onder druk wordt gezet, dan komt de toekomst van de Vlamingen zelf in het gedrang. Het is nu genoeg geweest.

thumb_campagnefront_20130527geefonsgeldterugcampagne

België en Europa zijn een rampzalig pad ingeslagen. Het welzijn en de welvaart die wij van onze (groot)ouders hebben gekregen, worden in ijltempo verkwanseld. Het is tijd voor verzet.

Via de hele nomenclatuur van belastingen betaalde elke belastingplichtige Vlaming het afgelopen jaar 6702 euro aan de gevolgen van de massa- immigratie, de eurocrisis, en de transfers naar Wallonië. Indien we ook de redding van ‘bad bank’ Dexia in rekening brengen loopt dit bedrag zelfs op tot 12.002 euro. De Vlaming verwordt hiermee hoe langer hoe meer tot een melkkoe. Daarom trekt het Vlaams Belang met de opvallende campagne ‘Genoeg Gemolken – Geef ons geld terug’ aan de politieke noodrem en kiest het met deze vier beleidspijlers resoluut voor een koerswijziging.

Vlaanderen kan het zich niet langer veroorloven om de melkkoe van de hele wereld te zijn. Wij willen ons geld terug. Dat is wat de Vlamingen door en met het Vlaams Belang kunnen zeggen.