Actie voor harde aanpak criminaliteit

Naar aanleiding van het zoveelste geval van (zinloos) geweld aan het Stationsplein in Sint-Niklaas hield de lokale afdeling van het Vlaams Belang er in samenwerking met Voorpost zaterdagnamiddag een actie voor harde aanpak van criminaliteit.

Hieronder vindt u mijn toespraak:

 

We zijn hier vandaag bijeengekomen om te protesteren tegen zinloos geweld. Recente aanleiding is het drama dat zich hier aan het station in Sint-Niklaas afspeelde waarbij op een rustige zondagmorgen een jongeman met schedelbreuk en in coma geslagen werd afgevoerd. Zomaar.

Het is het trieste resultaat van een jeugd die opgroeit zonder duidelijke waarden en normen. Losgeslagen jongeren – veelal van allochtone origine – die hun tijdverdrijf zoeken in geweld, en vaak zelfs een ware ongeregelde bende-oorlog beginnen tegen de politiediensten, zoals zeer recent in Brussel en Meulenberg. Dit kan niet getolereerd worden. Hier past een stevige aanpak maar ook een beleid dat fierheid uitstraalt over onze Nederlandse en Europese cultuur. Hoe zouden we kunnen verwachten dat anderen onze cultuur waarderen als we zelf ons erfgoed te grabbel gooien

De steeds vaker voorkomende vormen van geweld, op straat, op school, in de fuifzaal, op het openbaar vervoer,… tonen aan hoe schrijnend het is als de overheid niet in staat is om haar burgers te beschermen. De overheden laten de situatie verrotten en promoten een “weg-met-ons”-mentaliteit.

Zowat elke partij heeft in Sint-Niklaas nochtans al een demonstratie gehouden naar aanleiding van dit geval van zinloos geweld, maar zij hebben allen boter op het hoofd. Want ZIJ creëren met hun lakse beleid het heersende klimaat van straffeloosheid.

Wanneer rechters een gevangenisstraf opleggen, dan zijn zij er oprecht van overtuigd dat het voor de samenleving of voor de veroordeelde noodzakelijk is dat hij een tijd uit de samenleving wordt weggehaald. De huidige regering kiest er echter voor opgelegde effectieve gevangenisstraffen niet uit te voeren. Onder het beleid van minister Turtelboom werd het elektronisch toezicht een vast recht voor alle veroordeelden tot drie jaar cel. Ook al gaat het om het om zeer ernstige feiten van fysiek of seksueel geweld, zoals aanrandingen, verkrachting, intrafamiliaal geweld, terreur van straatbendes, gewelddadige overvallen, enzovoort.

Het afschrikeffect van zulke enkelband is nihil, vermits nagenoeg niemand uit de omgeving van de veroordeelde zelfs merkt dat ze gestraft werden.

Er is geen enkel ander westers land waar even lichtzinnig wordt omgesprongen met opgelegde gevangenisstraffen. In Nederland bijvoorbeeld worden zelfs zeer korte celstraffen van enkele dagen consequent uitgevoerd. En daar kennen ze ook geen Wet Le Jeune: 20 jaar is daar 20 jaar. En niet 7 jaar zoals bij ons.

In de nabije toekomst mogen we helaas ook geen ommekeer verwachten. De extra gevangenissen die zullen worden gebouwd, komen hoofdzakelijk in de plaats van bestaande instellingen. Met de bijkomende capaciteit wil men in de eerste plaats het comfort van de gedetineerden verhogen via de veralgemening van het één man, één cel-principe. Zoals steeds met meer aandacht voor het welzijn van de dader als van het slachtoffer… Het systeem van enkelbanden is voor de regering dus een definitieve keuze voor de zachte aanpak. En voor de negatie van de rechtsstaat.

Ondertussen beschikken de politiediensten over zwaar onvoldoende instrumenten. Deze mensen hebben zelfs onvoldoende middelen om zichzelf te beschermen.

De realiteit leert ons dat er grote nood is aan een goed werkend snelrecht, zeker wat deze losgeslagen jongeren betreft. De tijd tussen het plegen van het misdrijf en de behandeling van de zaak in de rechtbank duurt vaak veel te lang. Daardoor hebben de daders een gevoel van onaantastbaarheid en zetten ze hun criminele activiteiten gedurende lange tijd ongestoord verder.

Reeds tijdens de vorige legislatuur diende het Vlaams Belang in het federaal parlement een wetsvoorstel in om snelrecht ook toe te passen op de meest voorkomende vormen van straatcriminaliteit.

Eén van de oplossingen die soelaas kunnen bieden om de greep van de politie te versterken en de veiligheid te verhogen. Het gerecht kan door deze procedure van onmiddellijke verschijning korter op de bal spelen, de criminele jongeren kunnen veel sneller gestraft en van straat gehaald worden.

Enkel krachtdadig optreden kan een halt toeroepen aan de geweldenaars. Wat wij nodig hebben is een aangepast snelrecht, gepaard met een zerotolerantiebeleid, extra efficiënte middelen voor politie, extra middelen voor rechtbanken en een uitbreiding van de cellencapaciteit voor volwassenen EN minderjarigen.

Wij komen vandaag op straat om te eisen dat de overheden zouden doen, wat ze moeten doen: de gekende daders aanpakken en een einde maken aan het geweld.

De angst moet van kamp veranderen.

Voor Vlaams Belang: harde aanpak van de criminaliteit !