Geslaagd voorzitterscongres

Ruim 1000 leden zakten voorbije zondag af naar de AED studio’s in Lint voor het voorzitterscongres van het Vlaams Belang. Tom Van Grieken werd met 93 procent van de stemmen aangeduid als nieuwe voorzitter.

Hier kan u het volledige congres herbekijken: http://new.livestream.com/accounts/2261442/events/3502737

Hieronder kan u mijn toespraak lezen.

 

Beste vrienden,

Dante beschreef in de 14de eeuw in “De Goddelijke komedie” een tocht door het hiernamaals. In het eerste deel maakt hij met Vergilius een reis door de hel. Een tocht de diepte van de aarde in, waar ze geweldplegers, bedriegers en – niet toevallig – veel politiekers tegenkomen onderweg. Wanneer zij in het allerdiepste krocht van de hel terechtkomen, ontmoeten zij de duivel zelf, Lucifer. Dante beschrijft Lucifer als een driekoppige harige reus. Zijn drie koppen zijn – ook niet toevallig – zwart, geel en rood. Reeds in de middeleeuwen kende men de kleuren van het kwade… De drie koppen zijn elk op een verrader aan het kauwen: Judas en de twee verraders van Julius Caesar: Brutus en Cassius.

Nu zeven eeuwen later mag ik ervan uitgaan dat ze zijn uitgekauwd, dat alleszins niet veel smaak meer in de kauwgom zit, dat de bekken leeg zijn en dat de verraders van destijds waarschijnlijk zijn verslonden. Maar ik ben ervan overtuigd dat Lucifer niet zal verhongeren. Na het lezen van de verkiezingsbeloftes enerzijds en het federale regeerakkoord anderzijds kan ik immers een heel lijstje opstellen van aartsleugenaars en verraders van Vlaamse kiezers die in aanmerking komen als hapje.

Vrienden,

Ik zou van de gelegenheid willen gebruik maken om u enige Vlaams Belang-kritiek mee te geven over de nieuwe federale regering. U heeft immers niet de kans gekregen om daarover iets via de Vlaamse mediakanalen te vernemen. De nieuwsdiensten hebben immers enkel oog voor de linkse oppositie. Voor de VRT is zelfs het links geleuter van Sp.a en Groen onvoldoende. Zij haalden deze week een in Wallonië verkozen PVDA-er naar de studio om er zijn communistische mening te geven over het federale regeerakkoord. En dan mogen we nog van geluk spreken dat Abou Jahjah wegens deelname aan het spelprogramma “de Slimste Mens” en moslimextremist Anjem Choudary wegens ondertussen opgepakt niet opnieuw kwamen opdraven…

De nieuwe federale regering is de 12de regering op rij die van werkgelegenheid een prioriteit wil maken. Terwijl CD&V er voortdurend probeert op te wijzen dat het regeerakkoord een voortzetting is van het beleid van Di Rupo I, kondigt N-VA met tromgeroffel aan dat dit regeerakkoord voor een grote trendbreuk gaat zorgen. Open VLD is dan weer zo lyrisch over het regeerakkoord dat je u afvraagt wat zij de afgelopen 15 jaren in de regering hebben zitten doen.

De brave kiezer die hoopte op een sociaal-economische trendbreuk krijgt een verlenging van de loonmatiging van Di Rupo I. Men blijft ook klassieke begrotingstrucs toepassen zoals het vervroegd belastingen innen, deze keer op pensioensparen. Er is de indexsprong waardoor de bevolking andermaal aan koopkracht verliest. En er is, tegen alle verkiezingsbeloften in, de verhoging van de pensioenleeftijd waardoor de hardwerkende Vlaming de rekening mag blijven betalen tot hij letterlijk krom gewerkt is.

Tijdens de verkiezingsdebatten was er geen enkele partij voorstander van het optrekken van de pensioenleeftijd. Op pagina 11 van het verkiezingsprogramma van de N-VA stond uitdrukkelijk dat ze de pensioenleeftijd willen behouden op 65 jaar. Op de oude versie tenminste. Ondertussen werd op de webstek het programma aangepast aan het regeerakkoord. De kracht van verandering van verkiezingsprogramma allicht…. Ik noem dat:  woordbreuk.

De brave kiezer die gehoopt had op de afschaffing van de wet-Lejeune of een aanpassing van de afkoopwet, waardoor grote fraudeurs en andere rijke criminelen hun straf kunnen afkopen, die moet ik teleurstellen. Efficiënte maatregelen in de strijd tegen het georganiseerd buitenlands banditisme, zoals de herinvoering van de gerichte grenscontroles, komen er evenmin.

De brave kiezer die  gerekend had op een verstrenging van de nationaliteitswetgeving, die is er aan voor de moeite. De kennis van de streektaal wordt nog steeds niet als criterium opgenomen voor het verkrijgen van de nationaliteit. Het debat over het asiel- en immigratiebeleid ging de voorbije dagen trouwens veel te weinig om de inhoud. De hysterische Onkelinx opende liever een ware heksenjacht op de nieuwe N-VA-staatssecretaris Theo Francken omwille van enkele ongelukkige uitspraken in het verleden.  Vlaams Belang weigerde mee te doen aan die hetze. Wij wijzen ze af, omdat we zelf maar al te goed weten wat het is om er het slachtoffer van te zijn. We weten dat zelfs héél goed, want de Francken-rel was niets in vergelijking met de tonnen drek die wij de afgelopen jaren over ons heen hebben gekregen. Maar wij, beste vrienden, zijn er nooit voor door het stof gekropen!

In plaats van overbodige excuses had Francken een heel klein beetje zelfrespect mogen tonen en hen inhoudelijk van antwoord moeten dienen.

In plaats van een knieval te maken had hij met cijfers en feiten kunnen aantonen dat de massa-immigratie geen grote bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijk systeem, maar er – integendeel – een steeds grotere hypotheek oplegt.

In plaats van plat op de buik te gaan voor Michel had hij moeten zeggen wat het Vlaams Belang al jaren zegt en wat iedereen ondertussen kan vaststellen: de massa-immigratie tast de fundamenten van onze samenleving aan en moet – eindelijk en dringend – een halt worden toegeroepen.

De knieval van Francken illustreert de slaafse houding van de Vlaamse meerderheid in deze regering. Het toont ook aan dat de grote verandering inzake het lakse migratiebeleid er met deze regering niet zal komen. Een effectieve immigratiestop komt er niet, integendeel, de regering neemt zich voor de economische immigratie nog verder aan te zwengelen. Men houdt bovendien hardnekkig vast aan het dogma van het ongelimiteerde vrij verkeer van personen binnen de EU. Dit terwijl duizenden Vlaamse jobs verloren gaan door oneerlijke concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid Europa.

Inzake asiel- en immigratie blijft deze regering blindelings naar de pijpen van de EU-immigratiemachine dansen. In plaats van opnieuw zelf te bepalen wie je onder welke voorwaarden binnenlaat, kiest men voor nog meer EU-inmenging. Terwijl het juist de EU is, die ons ervan weerhoudt ons eigen, voldoende streng asiel- en immigratiebeleid te voeren.

Vrienden,

De vele brave kiezers die op de beloofde communautaire ommezwaai hadden gerekend, die zijn nog het meest ontgoocheld van allemaal. Net zoals in het Vlaams regeerakkoord, staat ook in dit akkoord geen enkele Vlaamse ambitie. Geen woord over de miljardentransfers. Geen half woord over de dotaties of protocollaire rol van het koningshuis. Geen letter over taalwetten, taalrechten of taalverplichtingen.  Zelfs geen symbolische geste. Zelfs niet de communautaire fopspeen van artikel 195 van de Grondwet.

De zesde staatshervorming zal loyaal uitgevoerd worden. Niets ervan wordt rechtgetrokken. Meer nog: N-VA voert braafjes uit wat ze nauwelijks een jaar geleden nog met de grond gelijk maakten.

Begin dit jaar liet Peter De Roover zich ontvallen in De Tijd: “’Men heeft het vaak over een A4’tje waarop de Vlaamse eisen moeten staan. Maar als de N-VA niet meer haalt dan 25 procent, zal het een klein A4’tje zijn. Is het 30 procent of meer, dan vraagt de kiezer dat er spoed wordt gezet.’”

Het werd meer dan 30 procent. Maar we krijgen zelfs geen klein A 4’tje. Zelfs geen A 5’je. Het werd gewoon een maagdelijk wit blad. Geen enkele Vlaamse eis en van enige spoed blijkt al evenmin sprake aangezien elke communautaire beweging voor de komende tien jaar is geblokkeerd!

Het woord ‘spoed’ dreigt dezelfde betekenis te krijgen als het begrip ‘onverwijld’ van Leterme ten tijde van de BHV-kwestie. Ik kan me niet voorstellen dat Judas, Cassius of Brutus grotere leugenaars waren dan De Roover. Met zo’n N-VA-ers zijn er geen tsjeven meer nodig.

De enige kracht van verandering in de praktijk is dat de Franstaligen het communautaire niet meer afwijzen, omdat N-VA het zelfs niet meer op tafel legt.

Met dit akkoord hebben de fameuze zoetwater-‘indepententisten’, respectievelijk confederalisten zichzelf gedegradeerd tot ‘flaminganten voor één dag’. Op 11 juli met name, en dan liefst nog als ’t geen slecht weer is.

Dé grote verwezenlijking is blijkbaar het feit dat de PS in de oppositie zit. Wel, die PS zit daar met een heel gerust gemoed. Gerustgesteld dat er weer 10 jaar tijd is gekocht. Gerustgesteld dat er gedurende die lange tijd elk jaar opnieuw 16 miljard euro van de Vlamingen binnenkomt. Met dank aan Jan Jambon, Peter De Roover en ço.

Ik heb De Wever horen zeggen dat hij nooit nog een regering met de PS wil. Mag ik hem een kleine hint geven: in het Vlaams parlement daar zit geen PS. Maak werk van artikel 1 van uw eigen statuten in plaats van het te verloochenen. Sluit de federale boetiek, maak werk van een onafhankelijk Vlaanderen en pas dan ben je voor altijd van de PS verlost.

Vrienden,

In de Kamer zijn we klein maar dapper. In tegenstelling tot de talrijke collega’s die zedig zullen zwijgen omwille van de federale regeringsloyauteit, in tegenstelling tot de kudde klapvee van applausmeester Jambon, zal Vlaams Belang blijven weerstand bieden en, steeds opnieuw, de vinger op de wonde blijven leggen. Ik beloof u dat wij de komende dagen, weken en maanden, telkens opnieuw, de druk zullen opvoeren bij de bevoegde ministers om woorden eindelijk om te zetten in daden. Ik beloof u dat wij de komende dagen, weken en maanden de luis in de pels zullen zijn van de establishmentspartijen. Dat we met een radicale rechtlijnigheid die steeds het Vlaams Blok, Vlaams Belang heeft gekenmerkt, zullen blijven doorgaan.

Met deze gedachte in het achterhoofd heb ik alle vertrouwen in de nieuwe voorzitter en de nieuwe ploeg. Ik ben met Vergilius begonnen, ik ga ook met hem eindigen: “Timeo Danaos et dona ferentes”, wist die te zeggen: vertrouw geen Grieken, maar ik heb alle vertrouwen in Tom Van Grieken!