Socialistische graaicultuur

Nadat uit een vraag van Tom Van Grieken was gebleken dat twee Vlaamse oud-ministers gebruik maken van de regeling waarbij hen gedurende vijf jaar twee medewerkers ter beschikking worden gesteld, blijkt nu dat dit ook op federaal niveau het geval is. Kostprijs: 6 miljoen euro.

Vandaag stelde ik hierover een vraag aan eerste minister Charles Michel. Deze bevestigde dat alle twaalf oud federaal ministers reeds geïnformeerd hebben wat de mogelijkheden ter zake zijn. Drie oud-ministers hebben inmiddels effectief reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het gaat om Elio Di Rupo, Johan Vande Lanotte en John Crombez. De uitgaven voor het personeel dat zij al hebben aangeworven op kosten van het kabinet van hun opvolgers, loopt momenteel al op tot circa 125.000 euro per jaar.

Er wordt door de eerste minister ingeschat dat, wanneer alle oud-ministers hiervan gebruik zouden maken, dit ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar zou kosten. Voor een hele legislatuur zou dit neerkomen op een bedrag van niet minder dan 6 miljoen euro.

In deze tijden van besparingen is het absoluut onaanvaardbaar dat er nog medewerkers ter beschikking worden gesteld van oud-ministers die geen enkele bestuursverantwoordelijkheid meer dragen. Het is overigens bijzonder tekenend en bijzonder pijnlijk voor de sp.a en de PS dat uitgerekend alle vijf de ministers die hierop een beroep hebben gedaan, twee uit de voormalige Vlaamse regering en nu drie uit de voormalige federale regering, socialisten zijn. Dit is het kaviaarsocialisme ten top.

Op mijn vraag of de eerste minister van zin was iets te ondernemen om deze regeling af te schaffen, stelde hij dat zulks niet voorzien is in het regeerakkoord. Na aandringen stelde hij wel dat hij bereid was om deze problematiek te bestuderen. Het Vlaams Belang zal dit “bestuderen” en vooral de concrete gevolgen daarvan in elk geval nauwlettend opvolgen.