Briefje aan Bracke

Vandaag bezorgde ik onderstaande brief aan de Kamervoorzitter. Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord waaruit zal blijken of de collega’s oprecht inzitten met dierenleed…

 

Aan de heer Siegfried Bracke

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoodigers

Brussel, 12 maart 2015

 

Geachte heer,

Betreft: verbod op gebruik van halalvlees

 

Vorige maand besliste het Bureau van de Kamer om geen ganzenlever meer aan te bieden in het restaurant en om deze pastei ook niet langer te serveren op recepties van het parlement. Dit in navolging van het Vlaams Parlement, waar zo een verbod al eerder werd ingesteld. Deze week volgde ook het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het verbod in de drie parlementen kwam er omdat het voederen van ganzen voor de foie gras als dierenmishandeling wordt beschouwd.

Aangezien het Vlaams Belang zich evenzeer bekommert om de dierenrechten, stellen wij voor om per direct een verbod goed te keuren op het gebruik van halalvlees in het restaurant en bij officiële recepties en werkvergaderingen van de assemblee.

Bij halalvlees worden de dieren namelijk onverdoofd geslacht, en daarbij blootgesteld aan nodeloos lijden. Aangezien wij uiteraard niet durven twijfelen aan de oprechte bezorgdheid voor het dierenwelzijn van de diverse politieke partijen, zijn we er dan ook van overtuigd dat ons voorstel ruim bijval zal vinden.

Mag ik U dan ook verzoeken deze vraag spoedig te agenderen op de Vergadering van het Bureau ?

 

Met de meeste hoogachting,

 

Barbara Pas