Actie tegen sociale dumping in Oudegem

Mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang hebben gisteren actie gevoerd aan de ingang van het bedrijf VPK in Oudegem. De actie kadert in de nationale actieweek van onze partij naar aanleiding van de dag van de arbeid. Onder de noemer ‘Red Vlaamse Jobs’ willen wij het probleem van de sociale dumping opnieuw op de politieke agenda plaatsen. De toevloed van goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid Europa zorgt voor massaal banenverlies in Vlaanderen.

Door de Europese opengrenzenpolitiek wordt onze arbeidsmarkt overspoeld door goedkope arbeidskrachten. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd of dienen hun lonen naar beneden bij te stellen. Deze sociale dumping moet stoppen.

De cijfers tonen aan dat het vijf voor twaalf is. Sinds 2011 gingen er in de bouw bijna 13.000 banen verloren, terwijl het aantal buitenlanders er verviervoudigde. Niet omdat er minder werk was, wel omdat lageloonarbeiders uit het Oostblok gestaag hun plaats innemen. Maar ook in de transport-, vlees-, bewaking- en schoonmaaksector vloeit er sociaal bloed. Polen, Tsjechen, Slovaken, Bulgaren en Roemenen zijn er eerder regel dan uitzondering. Als sociale volkspartij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen de Europese dumpingpolitiek. Met een 4-puntenprogramma dat we in de verscheidene parlementen op de agenda plaatst, willen we het tij keren. Hierin eisen wij onder meer de afschaffing van het Europees opengrenzenbeleid en de aanpassing van de verouderde detacheringsrichtlijn die sociale dumping creëert.

De actie werd alvast gesmaakt door de vele vrachtwagenchauffeurs die VPK aandeden en persoonlijk te kampen hebben met de prijzenslag.

Hier kan u een beeldverslag van de actie bekijken: https://youtu.be/bPYCaFl1EKE

En het verslag van de regionale TV-zender TV-Oost: http://www.tvoost.be/nl/2015-04-28/vlaams-belang-oost-vlaanderen-voert-actie-tegen-sociale-dumping/