Flaminganten voor één dag, en dan liefst als ’t geen slecht weer is

Vandaag, op 11 juli, vlogen de stoere uitspraken van de ééndagsflaminganten van N-Va ons om de oren, de rest van het jaar doen ze hard hun best om alles wat communautair is van de agenda weg te houden.

Het recentste voorval deze week in het vragenuurtje in de Kamer kan u hieronder lezen.

 

Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, iedereen weet ondertussen wel dat deze regering geen nieuwe stappen wil zetten inzake de staatshervorming en dat communautaire thema’s streng verboden zijn. De pauzeknop blijft als het ware voor vijf jaar ingedrukt, dat is duidelijk.

Vóór de verkiezingen stelde de minister van Binnenlandse Zaken in de krant dat hij niet tot een regering zou toetreden als er geen forse staatshervorming tegenover stond. Dit weekend heeft hij een interview gegeven aan Le Soir waarin hij de communautaire stilstand verdedigt onder het motto: “Liever geen staatshervorming dan een slechte staatshervorming”.

Zowel u als de minister van Binnenlandse Zaken als uw collega’s in de Vlaamse regering hebben zich er wel voor geëngageerd en zich ermee akkoord verklaard om een slechte zesde staatshervorming braafjes uit te voeren. Het is juist over die zesde staatshervorming dat de minister van Binnenlandse Zaken in het interview zegt en ik citeer: “Il y a des problèmes dans la sixième réforme de l’État et il faut résoudre cela le plus vite possible”. Wij hebben voorspeld dat de uitvoering van de zesde staatsmisvorming problemen zou opleveren, maar ik zou graag weten over welke problemen de minister het in dit interview juist heeft.

Ten tweede zou ik ook graag weten of er in het kernkabinet al overleg is geweest om die problemen zo snel mogelijk op te lossen. “Le plus vite possible”, mag ik daaruit afleiden dat dit nog deze legislatuur zal worden opgelost, of is de omerta, de communautaire zwijgplicht, zo absoluut dat zelfs dit niet kan en men nog een aantal jaren zal aanmodderen, zodat dit pas voor de volgende legislatuur zal zijn? Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.

Minister Steven Vandeput: Mevrouw Pas, namens de minister van Binnenlandse Zaken dank ik u voor uw vraag.

Ik kan u bevestigen dat collega Jambon in het interview met Le Soir niets nieuws heeft gezegd. Bij de vorming van de federale regering werd evenwel afgesproken om gedurende deze legislatuur het communautaire dossier te laten rusten en daar houden wij ons aan.

Minister Jambon heeft enkel herhaald dat er op zijn minst heel wat gebreken zijn aan de bevoegdheidsverdelingen die het gevolg zijn van de zesde staatshervorming. Dat standpunt wordt al langer door ons ingenomen, zelfs van vóór de regeringsvorming. Wij zijn en blijven een consequente en loyale partner van deze regering.

Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Ik vind het jammer dat de heer Jambon zelf geen antwoord is komen geven. Hij werd niet verontschuldigd of als afwezig opgegeven.

Ik heb dan ook geen antwoord gekregen op mijn vragen. Welke problemen heeft hij precies bedoeld in dat interview? Zullen die deze legislatuur worden opgelost?

Uw antwoord stelt mij weinig gerust. U bevestigt nogmaals de communautaire stilstand.

U zult ongetwijfeld overmorgen, op 11 juli, als flamingant voor één dag, pogen uw geweten te sussen, maar voor de rest van het jaar houdt u alles van de agenda wat communautair is.

Helaas moet ik vaststellen dat de enige kracht van verandering in de praktijk is dat de Franstaligen het communautaire niet meer afwijzen, gewoonweg omdat de N-VA het zelfs niet meer op tafel legt.