Nieuwe campagne voorgesteld

‘BESPAAR OP ASIEL, NIET OP EIGEN MENSEN’

“Bespaar op asiel, niet op eigen mensen.” Met die slogan lanceerde het Vlaams Belang vandaag zijn nieuwe campagne. Het Vlaams Belang berekende de kostprijs van de asielcrisis en plaatste deze tegenover de massieve lastenverhogingen en besparingen die u krijgt opgedrongen.
Enkel op basis van het budget van Fedasil bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag. Enkel op basis van de gekende kostenposten schat de partij de totale asielfactuur dit jaar op 883,7 miljoen euro. Ter illustratie: dat is vier maal het totale Vlaamse begrotingstekort van 2016, meer dan twee maal de totale besparing in de ziekteverzekering of 29 keer de besparing in het onderwijs.
Onze voorstellen
Met een salvo aan maatregelen wil het Vlaams Belang het lakse asielbeleid keren. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd. Daarnaast pleit het Vlaams Belang onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, sluitende bewaking van de buitengrenzen, de verstrenging van de visapolitiek en een omvat ontradingsbeleid.

 

20150921asielcampagne