1 jaar Michel: ontgoocheling over de hele lijn

Het Vlaams Belang stelde vandaag zijn rapport van 1 jaar Michel voor. De hoge verwachtingen werden geenszins ingelost. Integendeel. Alle indicatoren staan op rood.

Deze week, op 11 oktober, blaast de regering-Michel haar eerste kaarsje uit. Veel reden tot feestgedruis is er echter niet. In Vlaanderen allerminst. Het regeringswerk houdt immers het tegendeel in van wat de Vlamingen in 2014 vroegen. Zowel op het sociaaleconomische vlak als op het vlak van immigratie, veiligheid en justitie staan de indicatoren op rood. De verkiezingsbeloften ter zake lijken een jaar na datum evenveel waard als het papier waarop ze werden gedrukt.

De voorbeelden zijn legio: massieve lastenverhogingen, een dalende werkzaamheidsgraad, een dalend gezinsbudget, een drempelverhogend en vooral lakser justitie- en veiligheidsapparaat en een ontgoochelend en krachteloos asiel- en immigratiebeleid.

Op communautair vlak is de desillusie compleet. Het electorale Vlaamse reveil werd politiek niet vertaald. Nooit eerder kon de Belgische monarchie op zo weinig Vlaamse tegenwind rekenen als vandaag. Diegenen die gisteren de Vlaamse staatswording propageerden, staan vandaag op de barricades voor de Belgische federatie. Niettegenstaande het oorverdovende signaal heeft Vlaanderen nog steeds geen zeggenschap over de fundamentele beleidsdomeinen van de staat. Niet op het vlak van fiscaliteit, niet op het vlak van justitie en al helemaal niet op het vlak van sociale zekerheid. Hierdoor verliest Vlaanderen niet alleen kostbare tijd, maar ook ettelijke miljarden. Ieder jaar opnieuw.

We kunnen dan ook zonder de minste overdrijving stellen dat de regering-Michel de eerste federale regering is in 45 jaar die een eindpunt tracht te zetten achter het Vlaamse autonomieproces. Met een zelfverklaarde Vlaams-nationale partij aan het roer een ongeziene contradictio in terminis.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna 1 op 2 Vlamingen aangeeft geen vertrouwen te hebben in deze regering (peiling VRT/DS, 8/5/2015). Met dit omvattend rapport bewijst het Vlaams Belang alvast hun gelijk.

Lees hier de toelichtende nota