Wat niet in de regeringsverklaring staat is belangrijk

In de Kamer vindt momenteel de bespreking van de regeringsverklaring plaats.

 

Hieronder kan u de tussenkomst lezen die ik zojuist tijdens de bespreking heb gehouden.

Hier kan u het herbekijken

 

“Voorzitter, collega’s,

De superlatieven werden niet gespaard als ik de leden van de meerderheid bezig hoorde over de taxshift. Verhofstadt is daarmee begonnen, met zulke goed-nieuws-shows te brengen die niet noodzakelijk met de waarheid stroken. Onder Di Rupo werd dat triomfalisme voortgezet en ondertussen maakt men er blijkbaar een gewoonte van.

En jawel collega’s, er zijn goede maatregelen bij. Stappen in de goede richting om de loonkost te verlagen. Zeker en vast. Om mijn oud-prof Herman Daems te citeren “De discussie over de loonkosten en de taxshift gaat in de goede richting. Natuurlijk is het te weinig. Maar forse bewegingen zijn in dit land niet mogelijk.” Dus om dat nu ‘historisch’ te noemen? Dat is toch wat overdreven. Geef toe, het is toch niet zo heel moeilijk om beter doen dan de vorige regering.

Het fiscaal systeem vereenvoudigen of moderniseren, de bijzondere financieringswet transparant maken, dàt zou historisch zijn, maar niet deze budgettaire oefening. Dit is puzzelwerk waartoe men in een nachtelijke vergadering is gekomen met als voornaamste doelstelling een gat in de begroting dichten op een manier dat iedereen een beetje kan scoren bij de eigen achterban.

Neem nu bijvoorbeeld de speculatietaks, een taks waarmee deze regering de valse indruk wil wekken dat ze vermogenden en stoute speculanten pijn doen. In de praktijk treft ze de kleine particuliere beleggers in aandelen. De echt speculatieve instrumenten als opties of futures worden met rust gelaten. De internationale commentaar op deze taks is  terecht: “It makes no sense, it is not fair and it won’t work.” zegt de Amsterdamtrader en ze besluit: “Having a government of a developed nation introducing this kind of ideas is a joke.” Het is helaas geen grap, er moet nog verder over gekibbeld worden maar het staat nu al vast dat die taks zijn doel voorbij schiet en dat die, hoogst onzeker, amper 34 miljoen zal opbrengen. De totaal overbodige senaat kost jaarlijks bijna het dubbele. Het is een symbooltaks die men verkoopt als grote maatregel.

Een taks op politici die denken dat ze de mensen zo voor de gek kunnen houden zal meer opbrengen. Zelfs als je dan de minwaarden wel in rekening kan brengen, wat bij de speculatietaks die deze regering voorstelt niet eens kan.

Of neem de suikertaks. Men doet hard zijn best om die taks te verkopen als een zogenaamde gezondheidstaks met als bedoeling het ongezonde gedrag van de consumenten bijsturen. Het is het een of het ander: ofwel mik je op vermijdingsgedrag ofwel is het de bedoeling om hogere belastinginkomsten te vergaren. Aangezien deze maatregel er tijdens begrotingsberaad kwam, sneller dan de minister De Block had gewenst, is de ware bedoeling toch wel heel duidelijk. De taks komt er trouwens ook op producten zonder suiker.

Het is een gezondheidstaks die niets te maken heeft met de gezondheid van de mensen, maar alles met het ongezonde budget.

Net zoals vorige regeringen maakt deze regering gebruik van kunstgrepen om de begroting op orde te krijgen. Het zou u sieren als u ook de eerlijkheid had het zo te communiceren in plaats van te doen alsof u bezig bent met gezondheidsbeleid of met bestrijding van speculatie.

 

Ik vind het trouwens jammer dat minister Van Overtveldt geen hoofdreacteur meer is van Trends. In die hoedanigheid zou hij over de truken van de foor die werden gebruikt om het plots opgedoken gat in de begroting dicht te rijden ongetwijfeld bijtende commentaren geschreven hebben. En dan heb ik het nog niet gehad over de klassieke truccen zoals het optrekken van opbrengsten uit fraudebestrijding, à la Crombez, om de rekening te doen kloppen.

Wie bruto minder dan 2.800 euro per maand verdient, zal 100 tot 150 euro netto meer overhouden tegen 2019, maar enkel wie geen elektriciteit verbruikt, niet met de auto rijdt, niet rookt, nooit drinkt of geen aandelen heeft, zal aan koopkracht winnen. Men zegt dat je 100 euro meer krijgt om te gaan winkelen zonder erbij te vertellen dat je aan kassa een veelvoud van de vroegere prijs zal moeten betalen.

Ik ontwaar zelfs een nieuw soort samenwerkingsfederalisme: eentje om op alle niveaus de automobilist uit te persen. Federaal verhoogt men de accijns op diesel. Zo treft men 6 op 10 automobilisten. Wie om daaraan te ontsnappen een nieuwe wagen wil aanschaffen, die betaalt dankzij de Vlaamse regering een forse extra taks. Dus geen ontsnappen mogelijk aan extra lasten.

Collega Onkelinx had beter, in plaats van applaus te vragen voor een voetbalploeg, applaus gevraagd voor de brave burgers in dit land die dit allemaal slikken en betalen.

 

Collega’s,

Ik maak me vooral zorgen om wat de premier gisteren in zijn regeringsverklaring NIET heeft gezegd.

Terwijl Europa en dit land worden overspoeld door een nooit eerder geziene asiel-invasie die onze samenleving dreigt te ontwrichten, werd dit fundamentele probleem ergens aan het einde van de regeringsverklaring van de premier in twee nietszeggende zinnen afgehandeld.

De kloof tussen de volkstraat en de Wetstraat kan niet groter zijn. Uit alle opinieonderzoeken en enquêtes blijkt dat voor de bevolking immigratie de grootste uitdaging is waarmee we momenteel geconfronteerd worden. Er gaapt een immense kloof tussen datgene wat de publieke opinie denkt en datgene wat de politieke klasse doet. Deze problematiek had de essentie, de hoofdbrok van uw regeringsverklaring moeten zijn.

Als de kloof te groot wordt, rukt Bart De Wever uit naar de tv-studio’s om daar stoere taal te verkopen die door zijn ministers helaas allerminst in beleid wordt omgezet. De stelling dat je ofwel je grenzen moet sluiten, ofwel je sociale zekerheid is correct. Hoe men het ook draait of keert: massale immigratie is niet combineerbaar met een verzorgingsstaat.

Voer echte grenscontroles in. Niet de zogenaamde controles die midden september werden ingevoerd waarbij 8 agenten werden vrijgemaakt om de 200 kilometer lange grens met Duitsland en Nederlands Limburg te controleren. Enkel op weekdagen en enkel binnen de kantooruren.

Bewaak de grenzen, voer een effectief uitwijzingsbeleid en investeer in waardige en veilige opvang in eigen regio voor de vluchtelingen, want nu blijven de grootste sukkelaars die de malafide mensensmokkelaars niet kunnen betalen in de kou staan.

Treedt kordater op tegen derde landen die weigeren mee te werken aan het indammen van de illegale immigratie en de strijd tegen de mensensmokkel.

In plaats van Recep Tayyip Erdogan zonder kritische vragen, maar wel met het Grootlint in de Leopoldsorde te ontvangen, zorg ervoor dat hij de mensensmokkelaars in Turkije aanpakt. Turkije fungeert al jaren als draaischijf en uitvalsbasis voor de illegale immigratie naar Europa. Volgens recente schattingen van Frontex zitten er in en rond de havenstad Izmir momenteel 500.000 mensen te wachten om de oversteek te maken naar de EU.

In plaats van totaal kritiekloos en inert te functioneren in de EU, stel grenzen: letterlijk aan wie ons land binnenkomt en figuurlijk aan onze vrijgevigheid.

In de vorige legislatuur zei Theo Francken vanuit de oppositie dat Vlaanderen de factuur betaalde voor het lakse Belgische migratiebeleid. Vandaag zegt zijn partijgenote minister Homans dat ze verwacht dat drie kwart van de asielzoekers die erkenning krijgen een woonplaats zullen zoeken in Vlaanderen. Het resultaat is dat Vlaanderen vandaag nog steeds de factuur voor een falend Belgische migratiebeleid betaalt. En dat het – met het Europees spreidingsplan, dat u in de regeringsverklaring verdedigt– morgen ook nog eens de factuur voor een falend Europees migratiebeleid zal betalen.

Vlaams Belang wil besparen op asiel, niet op eigen mensen.

 

Collega’s,

Ik maak me vooral zorgen om wat de premier gisteren in zijn regeringsverklaring NIET heeft gezegd.

Want ook het communautaire ontbreekt volledig. Het is uiteraard niet omdat er over gezwegen wordt dat die communautaire problemen verdwijnen. Het is ook niet door stilzwijgen, beste collega’s van N-VA, dat men een draagvlak creëert.

De heer Calvo wilde vandaag niet horen dat België ziek is. Ik moet hem ontgoochelen maar kan hem tegelijkertijd ook geruststellen. Ontgoochelen omdat België wel ziek is, doodziek. Maar hij kan, samen met alle Belgicisten op zijn twee oren slapen en gerust zijn: de therapeutische hardnekkigheid van alle regeringspartijen is ongelooflijk groot. Met N-Va op kop doet ze heel hard haar best om te bewijzen dat België wel werkt…

De premier heeft welgeteld één zin besteed aan het communautaire. Wel een hele belangrijke zin: dat ongeacht verschillende democratische opinies of krachtsverhoudingen het engagement van de zesde staatshervorming en de federale loyauteit moet gedeeld worden.

Een duidelijke boodschap voor u, collega’s van N-Va, in zoverre dat nog eens moest herhaald worden, want u heeft het voorbije jaar de communautaire omerta scrupuleus toegepast. U was verbazend strikt. Geen enkele maatregel, hoe klein ook – toepassing van taalwetgeving, noem maar op,… – werd door uw excellenties genomen om voor Vlamingen nadelige situaties recht te trekken. Alles wat ook maar van ver een communautaire zweem heeft, bent u doelbewust uit de weg gegaan.

Het enige nationalisme dat bij N-VA-ers nog opduikt is dat van de projectie. Waarbij ze alles waar ze hier in alle talen over zwijgen en over moeten zwijgen, projecteren op Catalanen, Basken en Schotten.

Mag ik u er op wijzen, collega’s van N-VA, dat MR, vaak op sluipende wijze, maar wel degelijk aan communautaire politiek doet? In Linkebeek of met de benoeming van Wilmès uit de Vlaamse randgemeente Sint-Genesius-Rode.

Had u de federale loyauteit in gedachten toen de ministerraad de subsidies goedkeurde van de Nationale Loterij? Dit jaar wordt 250.000 euro toegekend aan het Agentschap Buitenlandse Handel om de buitenlandse missies van prinses Astrid terug van 2 naar 4 te brengen nadat de Gewesten dit eerder hadden gehalveerd…

Of past het binnen de federale loyauteit dat deze regering weigert om een bevoegdheidsconflict in te roepen tegen de Franse Gemeenschap die totaal ongrondwettelijk 415.00 euro toekende aan de Franstalige school in Voeren?

Mijn beperkte spreektijd van een kwartiertje belet mij om nog meer voorbeelden te geven, maar elke Vlaams-nationalist kan ondertussen vaststellen dat die zogenaamde federale loyauteit vooral een eenzijdige Vlaamse aangelegenheid is. Dat die zogenaamde federale loyauteit enkel dient om de Vlamingen in de pas te doen lopen, niet om Franstalig communautair incivisme te beteugelen.

De communautaire zwijgplicht is een excuus om de miljardentransfers niet aan de politieke agenda te zetten. Die transfers gaan ongehinderd verder hun gang, ze dikken nog verder aan.

De Vlaming betaalt de factuur. En ondertussen confronteert u diezelfde modale Vlaming met een reeks bijkomende belastingen en soms pijnlijke besparingen.

 

Denk daar aan als u overweegt om morgen het vertrouwen te geven aan deze regering.

Denk na vooraleer u morgen verblind door zogenaamde loyauteit stilzwijgend applaudisseert als braaf klapvee.

 

Afgaand op de regeerverklaring zal deze regering niet de federale ploeg van de grote veranderingen zijn waarvoor ze zo graag wil doorgaan, maar enkel de regering die de kop in het zand steekt voor de fundamentele problemen waar onze samenleving mee te kampen heeft. Het Vlaams Belang wil grondige verandering. Daarom kunnen wij deze regering het vertrouwen niet geven.”