Hoeraberichten Francken over forse daling regularisaties zijn pure volksverlakkerij

Regularisaties gaan ook onder Francken onverminderd door
In De Morgen van vandaag lezen dat “het aantal regularisaties in vrije val is”. Volgens staatssecretaris Francken zou dat het gevolg zijn van de vreemdelingentaks die de regering eind vorig jaar heeft ingevoerd, waardoor illegalen die om humanitaire redenen een regularisatie aanvragen 215 euro moeten neertellen. Volgens de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken, doorstaan deze beweringen de realiteitstest echter niet.

Om te beginnen blijkt uit deze cijfers dat er inderdaad een forse daling is van het aantal regularisatieaanvragen om humanitaire redenen, maar dat deze forse daling al verschillende maanden vóór de inwerkingtreding van de vreemdelingentaks was ingezet. Een verband tussen deze daling en de vreemdelingentaks is er dus niet.

Het belangrijkste is evenwel niet zozeer het aantal aanvragen, dan wel het aantal effectieve regularisaties. En die gaan onder Francken onverminderd door. In de periode januari-augustus 2014 (regering-Di Rupo) werden er 969 regularisaties doorgevoerd (om humanitaire en medische redenen samen – de statistieken maken wat dat betreft geen onderscheid tussen beide categorieën). In dezelfde periode van 2015 bedroeg het aantal regularisaties onder Francken 893, amper een daling met 8% dus.

De regularisatiemolen blijft onder Francken met andere woorden gewoon verder draaien. Van een daling van betekenis kan, op basis van de cijfers van de dienst Vreemdelingenzaken, alvast geen sprake zijn.