Komst van asielzoekers laf verzwegen

Vlaams Belang zal actie voeren

Op voorstel van schepen Patrick Meulebroeck (CD&V) zullen tot 140 minderjarige asielzoekers opgevangen worden in de Abdijschool in het centrum van Dendermonde. De provincie zal daartoe eerstdaags een contract met Fedasil afsluiten.

Toen Vlaams Belang op de gemeenteraad van september naar een stand van zaken inzake asielopvang vroeg, deed diezelfde schepen Meulebroeck een exposé van twee uren over een 30-tal opvangplaatsen, en dit zonder de Abdijschool te vermelden. Toen mijn collega gemeenteraadslid Stefaan Van Gucht hem daar op de gemeenteraad van oktober specifiek naar vroeg, kon Meulebroeck niet anders dan toegeven dat hij de komst van de 140 asielzoekers had verzwegen. Moedwillig verzwegen.

Had Vlaams Belang er niet naar gevraagd, het was nog steeds niet geweten. De interpellatie van Van Gucht noopte de provincie tot crisiscommunicatie.

Men heeft dit niet voor niets heimelijk en in alle stilte proberen te regelen. Het toont heel duidelijk aan dat men maar al te goed beseft dat een beslissing als deze niet gedragen wordt door de bevolking. Bijgevolg werd voor een laffe voldongen-feit-strategie geopteerd.

Het is niet omdat staatssecretaris Francken door zijn laks asielbeleid chronisch op zoek is naar steeds meer opvangplaatsen dat men een gebouw als de Abdijschool, in het winkelhart van de stad, zomaar ter beschikking mag stellen.

Het Vlaams Belang zal hiertegen actie voeren.