Dieptepunt in parlementaire democratie

Voorstel tot splitsing van België mag niet worden behandeld in het parlement
 

Vandaag stond mijn voorstel met het oog op de splitsing van België ter inoverwegingneming op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer

Dat is een louter technische en formele aangelegenheid voor elk voorstel dat in de Kamer wordt ingediend, maar nu stemde een meerderheid van de Kamerleden hoogst uitzonderlijk tegen de inoverwegingneming ervan. Het betekent dat er zelfs niet over gesproken mag worden. Een gevaarlijk precedent.

Samen met alle Franstalige partijen stemden Groen en SP.a tegen de inoverwegingneming van de resolutie van het Vlaams Belang tot voorbereiding van een ordelijke opdeling van België.  Dit druist in tegen de meest elementaire democratische principes. Wanneer het zelfverklaarde democraten niet past, mag het debat zelfs niet gevoerd worden. Wanneer zelfs in het parlement legitieme voorstellen niet meer mogen worden besproken, zet men de facto een punt achter de democratie. De Franstalige partijen, gesteund door de Vlaamse socialisten en groenen, hebben alvast andermaal aangetoond hoeveel belang zij hechten aan een democratisch debat en de vrijheid van meningsuiting: niet de minste.