Stijgend aantal cannabisplantages vereist efficiëntere aanpak

Het aantal cannabisplantages is de afgelopen jaren enorm gestegen. In 2003 werden amper 35 plantages ontdekt, in 2005 172, in 2007 al 466 en in 2014 waren het er maar liefst 1.212. Zonder uitzondering stijgt het aantal plantages in dit land jaar na jaar.
In Nederland en Groot-Brittannië bestaat een regelgevend kader dat toelaat dat de politie gebruikmaakt van helikopters uitgerust met warmtecamera’s om de plantages in kaart te brengen. In ons land wordt dit als een bijzondere opsporingsmethode gezien die proactief niet wordt toegestaan, behalve met de toestemming van een onderzoeksrechter of procureur en alleen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn.

Enkele jaren geleden drong veiligheidsexpert Brice De Ruyver nog aan op een wetswijziging zodat proactieve opsporing via warmtecamera’s wel mogelijk zou worden. Twee jaar geleden riep het N-Va-satdsbestuur van Turnhout daar ook al openlijk toe op.

Recent ondervroeg ik de minister van Justitie hierover, maar uit zijn antwoord blijkt dat de federale regering niet van plan is daar iets aan te doen. Ik heb dan maar zelf initiatief genomen en een wetsvoorstel ingediend. Als we geen gebruik maken van proactieve opsporing via warmtecamera’s, zoals in andere landen, vind ik dat we ons te weinig inspannen om zaken aan het licht te brengen die het daglicht–of het infraroodlicht–niet kunnen verdragen.