Schuldig verzuim

Deze ochtend werd in de Kamer een debat gehouden naar aanleiding van de gruwelijke aanslagen in Parijs vorig weekend.

Hieronder leest u mijn tussenkomst in het debat.

Hier kan u het herbekijken.

“Voorzitter, collega’s,

Iedereen was verbijsterd en geschokt vrijdagavond door de blinde terreur in Parijs. De verontwaardiging was –terecht- zeer groot. Maar verbaasd collega’s, verbaasd kan men niet zijn.

De aanslagen vorig weekend waren een zoveelste oorlogsverklaring van de radicale islam aan het vrije Westen. Na de aanslagen in Londen, Madrid, het Joods Museum en Charlie Hebdo is het een nieuw triest hoogtepunt in een rij van alsmaar gruwelijkere gewelddaden door moslimextremisten. Het was inderdaad een Frans-Belgische operatie. De politie was Frans, de spil van de terroristen was Belgisch.

Voor één keer wou ik dat mijn partij het niet bij het rechte eind had gehad.

Vlaams Belang heeft de voorbije decennia gewaarschuwd en voorstellen gedaan om deze toestanden te voorkomen. We hebben gewezen op de gevolgen van massa-immigratie, van islamisering en op de gevaren van islam-fanatici. Tientallen vragen stelden wij over de anarchie, de straffeloosheid en het moslimextremisme in Molenbeek allleen al.

Vorige week nog in het vragenuurtje waarschuwden we voor het potentiële gevaar van IS-militanten die vermomd als asielzoekers niet op de vlucht zijn voor, maar naar hier komen om oorlog te voeren. Volgens het antwoord van de minister zou het allemaal zo’n vaart niet lopen, maar voor twee daders van de gruwel in Parijs was dit helaas wel het geval.

De andere daders waren “homegrown jihadi’s” zoals in de vernietigende buitenlandse pers werd beschreven. Door jarenlang wegkijken, door het negeren en minimaliseren van moslimextremisme, door een politiek correct discours waarbij het probleem niet bij naam mocht worden genoemd is het zover kunnen komen. Door schuldig verzuim.

Schuldig verzuim van de vorige regeringen, maar ook van de huidige regering. U heeft allen de kop in het zand gestoken en de boodschapper verguisd.

Vorige sprekers hebben terecht verwezen naar de tijd toen Sharia4Belgium door het ganse establishment nog bestempeld werd als een groep ongevaarlijke carnavalsgekken. U heeft er niet bijgezegd dat Vlaams Belang als enige toen reeds waarschuwde voor het gevaar en dat wij daarvoor werden bestempeld als een bende onruststokers, racisten en islamofoben. Men was blind en heeft de problemen crimineel verwaarloosd.

Ook deze regering blinkt uit in een ongeziene nalatigheid. De nodige maatregelen werden niet getroffen. Denk maar aan de halftijdse werkkracht die op haar eentje moslimextremisme moet opsporen op het net. Twee weken geleden nog konden islamfanatici, die openlijk de vernietiging van het Westen verkondigen, ongestoord hun jihadistische boodschap prediken op de Brusselse Moslimbeurs. Ik heb minister Jambon hier nog gevraagd om hen de toegang te weigeren, maar hij ging er niet op in.

De begroting die sinds deze week in de Kamer wordt besproken toont duidelijk aan dat de prioriteit van deze regering niet bij de bescherming van de burgers ligt. Ze trekt daarin minder middelen uit voor staatsveiligheid in 2016 dan voor dit jaar. En de zogenaamde veiligheidsprovisie van 200 miljoen euro die er kwam in de nasleep van de verijdelde aanslagen in Verviers worden in uw begrotingsontwerp gewoon geschrapt. Dit jaar heeft men er trouwens vooral achterstallige facturen van Justitie mee betaalt…

Een heel deel van de nu voorgestelde maatregelen zijn too little en too late. Met een enkelband kan men nog steeds een kalasjnikov hanteren. En bevoegdheden van de inlichtingendiensten en de politie uitbreiden dat kan alleen iets opbrengen als daar ook de bijhorende middelen en manschappen voor worden voorzien. Het personeelstekort bij de Federale politie is er onder deze regering alleen maar groter op geworden. In het rijtje symptoombestrijding dat de voorbije dagen in de kranten werd genoemd ontbrak enkel nog Jambons voorstel over het keuzemenu voor  noodoproepen: met keuzetoets 1 voor terroristische aanslagen. Dat gaan we zeker nodig hebben.

Maar ik sluit af met een positieve noot. Voor het eerst heb ik de premier ook fundamentele maatregelen horen noemen. Maatregelen die wij al jaren voorstellen:

  • Geef haatpredikers niet meer de kans om hun boodschap uiteen te zetten
  • Neem Syriëstrijders hun nationaliteit af en laat hen niet meer toe op het grondgebied
  • Steek jihadisten in de gevangenis.
  • Sluit de radicale moskeeën en stop de financiering ervan vanuit Saudie-Arabië

Alleen een streng beleid dat kordaat optreedt tegen eenieder die jihadistisch en salafistische islam aanhangt, die geweld predikt en verheerlijkt kan soelaas brengen.

Ik hoop echt dat er nu een kantelmoment komt in het beleid. Dat het deze keer niet bij aankondigingen blijft tot aan een volgende aanslag zoals dat vorige keren steeds het geval was.

Ik hoop dat er deze keer wel iets van zal komen, we zullen daar op toezien. Want verontwaardiging volstaat niet meer.

De ontkenningsfase is voorbij. Het overgrote deel van de moslims zijn ongetwijfeld gematigde en vredelievende mensen die het geweld schuwen en die de aanslag in Parijs en ook alle andere jihadistische aanslagen verwerpen. Maar wie vandaag nog ontkent dat deze terreur zijn wortels heeft in de islam, die ontkent het licht van de zon.”