Dagelijks meer dan 1 bommelding in België

In de eerste zes maanden van 2015 werden niet minder dan 242 bommeldingen geregistreerd. Dat is evenveel of soms zelfs meer dan in de drie voorgaande jaren voorgaande jaren 2012, 2013 en 2014. Dat blijkt uit cijfers die ik kon bemachtigen bij Binnenlandse Zaken.

Na 22 maart zijn onze diensten extra waakzaam voor bommeldingen. Hun aantal neemt dan ook schrikbarende proporties aan. Ik vroeg de cijfers op en kwam tot de ontluisterende conclusie dat er in het eerste semester van 2015 alleen al quasi evenveel of meer bommeldingen werden geregistreerd als in de volledige jaren 2012 (216 bommeldingen), 2013 (222 bommeldingen) en 2014 (266 bommeldingen). De volledige cijfers voor het jaar 2015 zijn nog niet beschikbaar, maar het lijkt er dus op dat deze de voorgaande jaren spectaculair zullen overtreffen. Een zorgwekkende evolutie.

De negatieve impact van bommeldingen is immers nauwelijks te overschatten. Niet alleen lijdt het imago van onze steden er onder, maar ook de economische schade is enorm. Bovendien krijgen ze sinds de gruwelijke aanslagen in Brussel een bijkomend pervers effect. Onze veiligheidsdiensten zijn door de constante terreurdreiging reeds overbelast. Elke (valse) bommelding zet hen nog meer, en met hen ook onze veiligheid, onder druk.

Bommeldingen, van welke aard ook, moeten dan ook zwaarder worden bestraft. Zij brengen onze samenleving immers niet alleen imago- en economische schade toe, maar betekenen ook een rechtstreeks gevaar voor onze veiligheid.