Islamterreur: ondergaan of tegengaan

Onder de noemer: “Islamterreur: ondergaan of terugslaan” organiseerde Vlaams Belang dit weekend een meeting voor meer dan duizend sympathisanten. Onze partijvoorzitter, Tom Van Grieken, stelde er een resem voorstellen van aanpak en een nieuwe landelijke campagne voor. Filip Dewinter gaf duidelijke toelichting over de islam en ik nam het regeringsbeleid op de korrel.

U kan mijn tussenkomst hier herbekijken en hieronder lezen:

 

” Hier staan we nu, korte tijd na de zoveelste islamitische aanslag op onschuldige burgers. En helemaal niet ver van ons bed. Denk aan Parijs, denk aan Brussel, denk aan Zaventem. Het erge is dat die walgelijke gebeurtenissen perfect voorspelbaar waren. Wij hebben het ook altijd voorspeld. Lees er onze publicaties van de voorbije decennia maar op na. Helaas hebben we nu gelijk gekregen. En we zullen sowieso ook gelijk krijgen als we zeggen dat het hier niet bij ophoudt.

Weet u, ik voel mij een beetje als Cassandra uit de Griekse mythologie. Niet omdat ze zowat de mooiste vrouw van heel Troje en ruime omgeving was, maar omdat ze telkens de toekomst juist voorspelde maar bijna nergens werd geloofd. Ze waarschuwde tegen het binnenhalen van het paard van Troje, maar het Trojaanse beleid had daar geen boodschap aan. Op een andere keer waarschuwde ze Agamemnon voor zijn naderende dood. Agamemnon geloofde haar niet en werd kort daarna door zijn vrouw Klytamnestra met bijlslagen gedood terwijl hij in zijn bad zat.

Cassandra had bijzondere gaven, die heb ik niet. Ik heb geen bovennatuurlijke gave om de toekomst te voorspellen. Ik ben Jules Vernes niet, ik ben madame Blanche niet en ik heb geen glazen bol. Maar dat is ook niet nodig om de rampen van islamterreur en massa-immigratie te voorspellen. Een heel klein beetje gezond verstand volstaat daarvoor. Het volstaat eigenlijk gewoon om niet achterlijk te zijn.

 

Alles was dus voorspelbaar en alles hebben wij voorspeld. Hoe anders dan alle andere partijen hebben gedaan. Altijd maar wegkijken. Altijd alles maar weglachen, altijd alles maar ontkennen en altijd alles maar minimaliseren.

Terwijl de moslimterroristen schieten op onschuldige slachtoffers, blijven alle andere partijen schieten op de boodschapper.

Wij zijn nochtans niet verantwoordelijk voor de immigratie-invasie, dat zijn de andere partijen. Dat is het clubje van de politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor de opmars van de islam in onze samenleving. Voor de vier en een half miljoen euro subsidies voor moskeeën in Vlaanderen de voorbije zeven jaar. Ruim 862.000 euro vorig jaar alleen al. Dat zijn cijfers die Vlaams Belang heeft opgevraagd bij alle provinciebesturen omdat minister Homans ze weigert te geven aan mijn goede collega Chris Janssens in het Vlaams parlement.  Meer dan de helft van deze rijkelijke subsidies zijn voor moskeeën die behoren tot het netwerk van Turkse staatsmoskeeën onder het gezag van sultan Erdogan. Minister Homans heeft in alle nuchterheid de procedure opgestart voor de erkenning van 45 extra moskeeën! Vlaanderen wordt blijkbaar nog niet snel genoeg geïslamiseerd volgens dat clubje van politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de laffe en lakse aanpak van moslimextremisme. Waar blijft de beloofde sluiting van moskeeën die salafisme prediken? Hoe zit het met de beloofde verstrenging van de voorwaarden voor de erkenning van de imams? Hoe zit het met het aanpakken van goedpraten van terreurdaden op internet? Hoe zit het na een half jaar met al die loze aankondigingen? Dat veroordeelde terroristen in de cel stempelgeld krijgen, dat ondanks alle aankondigingen het merendeel van de teruggekeerde Jihadisten uit Syrië nog vrij rond loopt, dat is het beleid van Jambon en zijn clubje van politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het open grenzenbeleid, voor het feit dat IS-strijders meekomen met de stroom asielzoekers.  Niet om oorlog te ontvluchten, maar juist om oorlog te voeren. Dat Abdeslam, Laachraoui, Abaaoud en andere terroristen ongehinderd over en weer kunnen reizen naar Syrië zonder enige grenscontrole dat is de bewuste keuze van Francken, Jambon en de rest van dat clubje politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het falend justitiebeleid van vervroegde vrijlatingen, enkelbandjes en schouderklopjes dat terroristen toelaat hun gruwel te organiseren en uit te voeren. Dat deze cascade aan laksheid door de huidige regering gewoon wordt voortgezet, dat de wet Le Jeune niet wordt afgeschaft, dat gevangenisstraffen worden vermeden, dat is het beleid van Geens en de rest van dat clubje politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn niet verantwoordelijk dat politie- en veiligheidsdiensten jarenlang, tot op vandaag, kapot worden bespaard zodat ze hun werk niet naar behoren kunnen doen. Dat de 200 miljoen euro die deze regering vrijmaakte voor terreuraanpak na de verijdelde aanslag in Verviers grotendeels gebruikt werd om achterstallige facturen van justitie mee te betalen zonder dat daar één burger veiliger van werd, dat is het beleid van dat clubje politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat slechts enkele tientallen moslims aanwezig waren op de herdenking van de slachtoffers in Maelbeek terwijl voor cartoons van de profeet een honderdvoud van dat aantal op straat komt. Dat is het resultaat van jarenlang geknuffel en gepamper van nieuwkomers. Dat is het resultaat van het faciliteren van de hersenspoeling van de eigen bevolking. Dat is het gevolg van de mensen wijsmaken dat je met stoepkrijt en theelichtjes, spijkerbommen en kromzwaarden kan tegenhouden. Dat is het beleid van dat clubje politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat België opnieuw in een comfortabele doofpotmodus zit. Met schijnontslagnemers en met een parlementaire onderzoekscommissie die de terreuraanslagen zal onderzoeken zonder dat de woorden islam, asielbeleid of open grenzen in de taakomschrijving staan vermeld. Het is een wegkijkcommissie waarin alleen partijen toegelaten worden met boter op het hoofd en bloed aan de handen. Alsof oud-minister van Justitie Laurette Onckelinx, alsof oud-minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael in die commissie klaarheid zullen brengen. Men is er rechter en partij tegelijk! De nabestaanden verdienen meer respect dan zulk misselijkmakend politiek theater. Het Vlaams Belang, dat nog voor de recentste aanslagen als eerste een echte parlementaire onderzoekscommissie heeft gevraagd, wordt geweerd juist omdat niet alle vragen mogen worden gesteld. Bespaar mij de hypocriete mediamomentjes van dat clubje politiek-correcte machthebbers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schaamteloze deal met Turkije. Een deal waarbij de remedie erger is dan de kwaal. Een deal met een onverantwoorde prijs. De ergste gevolgen op korte termijn zijn zelfs niet de miljarden euro’s voor Turkije, maar de afschaffing van de visumplicht. Dat is een oude politieke wens van Erdogan, een open uitnodiging voor 78 miljoen Turken om hun kolonies in Europa te versterken. Deze waanzinnige regering gaat niet alleen akkoord met de afschaffing van die visumplicht, ook met het verderzetten van de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU.

Deze kruiperige regering gaat in zee met een man als Erdogan. Een onbetrouwbaar sujet die Koerden laat uitmoorden, die manifestaties pro vrouwenrechten laat uiteenranselen en die pers muilkorft. Hij breidt zijn censuuracties nu ook uit buiten Turkije, buiten het Noord-Korea aan de Bosphorus, naar de rest van Europa. Het verschil tussen het kalifaat zonder pers en de manier waarop Erdogan de pers aan banden legt is minimaal. Het zich volledig inschakelen in de chantagepolitiek van die man die niet eens het woord democratie of mensenrechten kan spellen, dat is het beleid van dat clubje politiek-correcte machthebbers.

Onze samenleving betaalt vandaag een bijna ondraaglijke tol voor de historische misstap om om de tienduizenden gastarbeiders te doen aangroeien met honderdduizenden en in Europa vele miljoenen nieuwe immigranten, al of niet geregulariseerde illegalen en would-be asielzoekers.

En wanneer de geschiedenis zich nu herhaalt, wanneer de ezels die ons regeren, doof en blind voor de mening van de burgers, met de ‘helfie’-handen voor de ogen en de oren, opnieuw op dezelfde steen afstappen, met een waanzinnige ‘wir-shaffen-das’-politiek, wanneer men het islamitische Turkije de Europese Unie wil binnenhalen, roepen wij op tot verzet. Samen met het Oostenrijkse FPÖ, met de Italiaanse Lega Nord, het FN van Marine Le Pen, de PVV van Wilders zullen wij de publieke opinie mobiliseren.

De slogan die Kemal Atatürk destijds als testament aan zijn volk heeft meegegeven was: “Turkije aan de Turken”, akkoord. Maar dan ook en zeker Vlaanderen aan de Vlamingen en Europa aan de Europeanen!

 

Kent u dit symbool? (“ ¬ “ verschijnt op scherm)

Dit is het wetenschappelijk symbool van de negatie of de ontkenning. Dit symbool wordt gebruikt in de logica en de wiskunde. Het symbool verandert een betekenis van waar in onwaar. Zet dit symbool ergens voor, voor een zin, voor een begrip, en de betekenis is net het omgekeerde. Schrijf naast dit symbool de zin ‘het is vandaag zaterdag” en wetenschappelijk zal hiervan de betekenis zijn: “Het is vandaag geen zaterdag”. Dus, na dit symbool kan je met een gerust hart en een zuiver geweten zinnen schrijven als ‘België is een democratie’, ‘de pers is altijd even objectief’, ‘Erdogan houdt van satire’ of ‘Kristof Calvo is een welopgevoede beleefde jongen’ of  ‘Geert Bourgeois is hard aan het werk aan een Vlaamse Grondwet’ of ‘koning Filip is een verstandig man’. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Dit symbool, dames en heren, deze twee lijnen, deze omgekeerde L, waarschijnlijk de “L” van ‘laf’, of de ‘L” van ‘laks’, een “L” die plat op de buik ligt, vat het hele regeringsbeleid samen en vat het partijprogramma van N-Va samen. Wegkijken, weglachen en ontkennen. Vanaf nu schrijf ik N-Va op deze manier. (“N¬ VA” verschijnt op scherm)

Niets van wat N-Va in haar programma beloofde, niets van wat de N-Va aan stoere verklaringen doet op TV, komt uit. Wegkijken is het motto.

Wegkijken en als je het echt niet meer kan ontkennen dan is het de schuld van een ander.

Ibrahim El Bakraoui, een voortvluchtige zware crimineel, voorlopig vrijgelaten na nog niet eens de helft van een veel te lichte straf voor moordpoging op agent met oorlogswapens, die wordt in een bolwerk van jihadisten aan de Syrische grens aangehouden door Turkije zonder enig gevolg… Schuld van die ene verbindingsofficier die niet heeft gevraagd waarom hij precies werd gearresteerd, voor de rest liep alles zogezegd normaal. Geens en Jambon waren aan het wegkijken want je bent hier pas een terrorist als je uzelf opblaast.

Betrapt tegen 150 per uur op de E313 ? Schuld van de chauffeur, Jambon heeft niets gezien die was op de achterbank aan het wegkijken.

Zelfs vandaag blijft men wegkijken. Aan “jongeren” die amok maken bij een minuut stilte in Anderlecht of aan het feit dat bijna heel de buurt wist waar Abdeslam zich schuilhield en dat ze hem daar zelfs nog bij hielpen, daar wordt amper aandacht aan gegeven.

Minister Jambon heeft het dat probleem heel even benoemd. Niets aan gedaan –geen enkel heethoofd dat bij de arrestatie van Abdeslam de politie met stenen en flessen bekogelde werd opgepakt of zelfs nog maar geïdentificeerd – Jambon laat ze doen maar hij heeft het probleem wel één keer heel even benoemd. Toen hij het had over een significant deel van de moslims dat juichte na de aanslagen. Of die uitspraken ingegeven werden door een terechte bekommernis of door het N-Va-communicatiebureau na de laatste peilingen, dat laat ik nog in het midden. Het probleem werd terecht aangekaart.

Jambon kreeg de politiek-correcte meute over zich heen en corrigeerde zich deze week meteen in het Europees parlement. Hij was daar samen met minister Geens aanwezig om uit te leggen dat België geen falende staat is en helemaal geen slecht imago verdient. Een dame van de PVV van Wilders vroeg daarbij hoe hij de veiligheid van de burgers kon garanderen zonder te erkennen dat deze terreur zijn wortels heeft in de islam… Hij schoffeerde de dame in ware Verhofstadtstijl- iets minder gesticulerend, maar met luide verheven stem. Met het voorspelbare gevolg: een applaussalvo in de zaal, goedkeurend geknik van papa Louis Michel en felicitaties in le Soir als bekroning. Wat kan een man die er trots op is dat hij in Wallonië een populairder politicus is dan PS-er Magnette zich nog meer wensen! Le nouveau Verhofstadt est arrivé.

Jambon benoemt het probleem, hij kent het en beseft het. Maar hij blijft het ontkennen en negeren en hij blijft op de boodschapper schieten. Dat is naar de bevolking toe misdadig.

Een patiënt die een medische diagnose ijskoud negeert, eindigt snel onder de grond.

Wij doen niet mee aan dat negeren en ontkennen. Wij zitten anders in elkaar dan de Engelse romanschrijver William Thomas Stead die in 1892 in een roman perfect tot in detail beschreef hoe een groot passagiersschip zich te pletter vaarde tegen een ijsberg en hoe er een tekort was aan reddingsbootjes. Helaas kon de man twintig jaar later niet weerstaan aan de luxe van de Titanic. Hij boekte een reis naar de Verenigde Staten en is voor het laatst gezien in de bibliotheek van het luxeschip op de nacht dat het verging. William Thomas Stead, een man die het probleem kende, het gevaar inzag, maar wegkeek en negeerde. William Thomas Stead, het moet de eerste N-VA-er in de geschiedenis geweest zijn.

Bij ons is het anders. De eerste Vlaams Belanger in de geschiedenis dat was iemand die niets negeerde, iemand die de massa-immigratie een halt toeriep, iemand die de islamisering bestreed. Dat was iemand die de grenzen beschermde, die de multiculturele verrijking voor eeuwen tegenhield. En iemand die, moest het toen al bestaan hebben, ongetwijfeld ook de taalwetgeving in Brussel zou hebben toegepast. Andere tijden, andere zeden, maar de eerste Vlaams Belanger dat was eerder Karel Martel.

Ik dank u. “