Zuid-Afrikaanse ‘plaasaanvalle’ en ‘plaasmoorde’ onder de aandacht

Afgelopen week was de Zuid-Afrikaanse zanger, acteur, schrijver, filmster en cultuuractivist Steve Hofmeyr te gast in Vlaanderen en Nederland op uitnodiging van Europees Parlementslid Gerolf Annemans en de Europese fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENV).

Hofmeyr - Pas

Steve Hofmeyr, een klinkende naam in Zuid-Afrika, was hier om als activist de problemen waar de Afrikaners vandaag mee te kampen hebben in het nieuwe Zuid-Afrika op de agenda te plaatsen. De voorbeelden zijn legio: Afrikanermonumenten worden vernield of verwijderd, het Afrikaans wordt bewust verdrongen op scholen, universiteiten en in de media door de ANC-machthebbers, blanken worden uitgesloten op de arbeidsmarkt en bij overheidsdiensten, enz. Een omgekeerde ‘apartheid’, zo lijkt het.

Het belangrijkste is echter het genocidaal geweld waarvan blanke boeren in het algemeen en Afrikaner-boeren in het bijzonder het slachtoffer zijn, de zogenaamde ‘plaasaanvalle’ en ‘plaasmoorde’. Deze gruwelijke misdaden hebben niet alleen gevolgen voor de naasten van de slachtoffers, maar veroorzaken ook een domino-effect, want vaak is het wegvallen van de bedrijfsleiders de oorzaak van werkloosheid en ontreddering van tal van niet-blanke werknemers en hun gezinnen.

Steve Hofmeyr werd in dit kader ontvangen door de Parlementaire Vereniging Vlaanderen-Zuid-Afrika in het Vlaams Parlement waar hij tijdens een gedachtewisseling sprak over deze problematiek, maar ook over de situatie van het Afrikaans in zijn land. Daarna volgden er ook nog een vertoning van de film ‘Treurgrond’ (die deze problematiek in beeld brengt en met in de hoofdrol Steve Hofmeyr zelf) in Kinepolis Antwerpen en persconferenties in zowel het Vlaams Parlement als het Europees Parlement.

Het Vlaams Belang neemt alvast het voortouw en zal er voor zorgen dat de situatie van de Afrikaners in Zuid-Afrika de aandacht krijgt die het verdient en lanceert in alle parlementen dan ook initiatieven ter zake. Concreet zullen er voorstellen van resolutie ingediend worden om de diverse regeringen rechtstreeks aan te spreken. In deze resoluties willen wij de federale, Vlaamse en Brusselse regeringen oproepen om bij de Zuid-Afrikaanse regering aan te dringen om de Zuid-Afrikaanse samenleving te verlossen van deze ontoelaatbare geweldmisdaden en de angst die ze teweegbrengen bij de landbouwers en hun medewerkers. Wij vragen ook dat onze regeringen de nadelige effecten van deze angstpsychose op de winstgevende productie van landbouwproducten en de voedselzekerheid in Zuid-Afrika onderstrepen.

In de Kamer heb ik de resolutie vandaag ingediend net zoals mijn verzoek om minister van Buitenlandse Zaken Reynders hierover te interpelleren.