PS saboteert op alle niveaus

Tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering donderdag kreeg minister De Croo verscheidene vragen over het in laatste instantie afspringen de de deal tussen bpost en PostNL.

Hieronder leest u mijn bijdrage in het debat. U kan het hier herbekijken.

Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, uw oud-minister Labille heeft naar aloude PS-traditie de samenwerking tussen bpost en PostNL vakkundig getorpedeerd door op een cruciaal moment, wanneer de vergevorderde onderhandelingen ten einde liepen, informatie te lekken in de pers. Het is een zoveelste economische sabotage. Daarnet konden we van mevrouw Onkelinx horen: “Il a bien fait.” Zij is er heel trots op dat Labille dat heeft gedaan.

Mevrouw Lijnen, de reden is niet alleen dat oud-minister Labille voorstander is van staatsbedrijven. Evenmin is de reden dat de PS niet graag heeft dat het zwaartepunt van onze bedrijven naar het buitenland zou verhuizen. Het lijstje van Belgische bedrijven wier hoofdzetel naar Parijs is verhuisd, is immers te lang om op te noemen binnen het tijdsbestek van het vragenuurtje.

Het gaat vooral om een afkeer van economische allianties met Nederland. ‘Liever failliet dan Hollands,’ is al decennialang het motto van de PS, ook al lacht u daar nu mee, mevrouw Lalieux. Denk maar aan de herhaaldelijke sabotage van uw partij van Sabena, dat met KLM wou samenwerken. De PS ziet liever massaal banen sneuvelen dan de horror te moeten meemaken dat een bedrijf modern en efficiënt zou worden, of, erger nog, dat u Nederlands zou horen spreken in de minder gepolitiseerde raden van bestuur.

Mijnheer de minister, wij hebben al heel wat details van die mislukte deal kunnen vernemen. Er zijn al heel wat vragen gesteld. Bij dergelijke deals moet u niet alleen de tewerkstelling en de goede arbeidsvoorwaarden garanderen. Het feit dat het meerderheidsaandeel van de Belgische Staat in bpost onder de 50 % zou dalen, heeft ook andere gevolgen. Een van die gevolgen is hier nog niet genoemd, met name het wegvallen van de taalverplichtingen.

Mijn specifieke vraag is of er in de bijna afgeronde deal met PostNL garanties bedongen waren inzake de taalverplichtingen. Zult u er bij eventuele toekomstige deals over waken dat in Vlaanderen de Nederlandstalige dienstverlening verzekerd is en in Brussel de tweetalige dienstverlening?

Alexander De Croo, ministre: Monsieur le président, je commencerai mon intervention par deux constats. Aujourd’hui, bpost est une des entreprises postales les plus solides en Europe. Je tiens d’ailleurs à saluer l’effort consenti par tous les travailleurs et la direction de cette entreprise.

bpost est un des plus grands employeurs en Belgique, mais son secteur d’activité est en pleine évolution. Le volume des lettres diminue de 5 % chaque année alors que le volume des colis augmente de 15 % chaque année.

Het is dus heel normaal dat een bedrijf proactief moet zijn. Ik heb inderdaad aan de directie gevraagd om na te denken over de toekomst van het bedrijf en om een strategie uit te werken om ervoor te zorgen dat bpost relevant kan blijven voor onze inwoners en onze economie.

En ce qui concerne les détails d’un deal potentiel avec PostNL, je ne peux pas vous donner de détails parce qu’il n’y a pas d’accord. Sans accord, impossible de donner des détails. Je n’ai pas mené les négociations, pas plus que le gouvernement. C’est la direction. Ce n’est pas le gouvernement qui négocie. Je ne considère pas bpost comme mon bac à sable.

Wat ik wel weet, is welk mandaat ik aan de directie heb gegeven. Ik heb gevraagd om na te denken over versterking onder drie voorwaarden.

Le premier élément est que les droits acquis par rapport aux relations de travail sont garantis. C’est très clairement stipulé dans la loi dans 1991 que j’ai amendée dans ce parlement. Les droits acquis sont bétonnés. Chaque personne qui tente de semer la confusion fait de la désinformation pure: le statut du travailleur ne changerait pas si le statut de l’entreprise changeait.

Een tweede element is dat er een industriële logica moet zijn. Dat is logisch. Het moet een toekomstproject zijn om tewerkstelling zoveel mogelijk te garanderen.

Een derde element is dat een transactie ervoor moet zorgen dat het bedrijf economisch verankerd wordt. Er is op geen enkel moment sprake geweest van een pure uitverkoop.

La critique de la gauche m’étonne un peu. Et je cite Paul Magnette: “Je n’ai pas de blocage idéologique à ce sujet. Je ne me braque pas aux 51 %. Il est tout à fait possible de vendre une part.” Paul Magnette a dit ceci dans le journal La Libre Belgique. En 2013, il parlait d’une vente pure.

Pour une fois, cela n’arrive pas souvent, je suis donc d’accord avec le PS. Il n’y a pas besoin de blocage. Et ce dont on n’a certainement pas besoin dans ce pays, et certainement pas en ce moment, c’est qu’un ancien ministre sabote des projets d’avenir d’un des plus grands employeurs de ce pays avec une seule raison qui est une raison politique!

Koen Van Gerven, de CEO van bpost, heeft die uitlatingen onverantwoord en misplaatst genoemd. Ik ben het met hem eens. Die uitspraak was pure sabotage. Net zoals sommige vakbonden de sporen saboteren, om de veiligheid in gevaar te brengen, was die uitspraak pure sabotage. Dat is het enige woord dat daaraan kan worden gegeven.

Ik heb inderdaad met de minister van Financiën over het dossier gesproken. Hij heeft mij bevestigd dat de FSMA een onderzoek heeft ingesteld. De FSMA heeft een brief aan de betrokken persoon gestuurd met een lijst van vragen om te beantwoorden. Bpost heeft mij ook bevestigd de komende dagen een lijst te zullen overmaken van alle insiders, van alle personen die op de hoogte waren van de gesprekken. Ik laat het aan de FSMA over, om te bekijken welke maatregelen nodig zijn.

Om af te ronden, wil ik het hebben over de intenties en allerlei intentieverklaringen die over mij worden gedaan. Ik wil heel duidelijk zijn. Zakken onder 50 %-aandeelhouderschap is geen taboe. Het is echter ook geen fetisj, het is geen reden op zich. Het is een mogelijkheid, die bestaat, en die bpost zou kunnen toelaten om zich internationaal te versterken en een grote speler te worden in Europa, om betere garanties te bieden aan werknemers en om beter te waarborgen dat in ons land werkgelegenheid wordt gecreëerd in een markt die in volle verandering is.

Wij denken niet in taboes, wij denken niet in fetisjen maar wij denken in economische logica, die goed is voor alle werknemers van bpost.

 

Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, het wordt een wekelijkse gewoonte dat ik geen antwoord krijg op de vragen die ik in het Halfrond stel. Desalniettemin kunt u uit de situatie wel twee lessen trekken. 

Uit het wangedrag van de heer Labille kan eerst en vooral een les worden getrokken wat de depolitisering van raden van bestuur betreft. Alleen al het feit dat wie politiek wordt benoemd, achteraf cruciale info kan doorgeven aan wie hem heeft benoemd, is een reden dat de regering met alle politieke benoemingen moet stoppen.

Daarnaast mag het voor al wie zo fier is dat er een regering zonder de PS is, een les zijn dat de PS vanuit elk niveau met succes saboteert. U zegt terecht dat het sabotage is. In elke hoedanigheid kan de PS met succes aan economische sabotage doen. België is een falende staat, dit land met de PS werkt niet. Houd er dan ook gewoon mee op.