Vertaalwerk voor anderstalige criminelen: 19.000 euro per dag

Verdachten of beklaagden die geen van de drie landstalen machtig zijn, hebben recht op kosteloos vertaalwerk. De rekening voor zulk vertaalwerk liep afgelopen jaar op tot net geen 7 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens.

Het weegt op de nu al precaire budgetten van justitie. Waar in 2011 voor het vertaalwerk nog 5,8 miljoen werd neergeteld, liep dat vorig jaar al op tot net geen 7 miljoen of zo’n slordige 19.000 euro per dag. Goed voor een stijging van 18 procent in amper vier jaar. Indien we ook het tolkwerk erbij nemen, bedraagt de rekening zelfs 19 miljoen euro. Zoals verwacht, spant het gerechtelijk arrondissement Brussel de kroon met een kostprijs van 1,4 miljoen euro aan vertaaldiensten.

Ook niet geheel onverwacht is Arabisch, naast Frans en Nederlands, de meest voorkomende taal waarnaar moet worden vertaald. Gezien de massieve besparingen bij justitie – en de steeds groter wordende straffeloosheid die daar het gevolg van is – is het meer dan bedenkelijk dat de belastingbetaler moet opdraaien voor gratis vertaal- en tolkdiensten voor mensen die onze gastvrijheid ‘belonen’ met criminaliteit.

ClYxZKhXEAAxkqW