Artsenquota: oorlogsverklaring aan Vlaanderen

Het voorstel van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block om de artsenquota te wijzigen in het voordeel van de Franstaligen is niet minder dan een regelrechte oorlogsverklaring aan Vlaanderen. In het voorstel van De Block wordt voorgesteld om 1320 artsen tot het beroep van geneesheer toe te laten, te weten 745 Vlamingen en 575 Franstaligen. Daarmee komt men tot een verhouding van 43,6 F tegenover slechts 56,4% N. Dit in tegenstelling tot de vastgelegde verhouding 60% N / 40% F, die een correcte afspiegeling is van de demografische gemeenschapsverhoudingen.

Hemeltergend is het feit dat Franstalig België die quota al jaren aan zijn laars lapt, en daar vandaag als klap op de vuurpijl voor beloond wordt. De regio die het medisch aanbod rationeel plant, krijgt verhoudingsgewijs minder artsen toegewezen. Aan het landsdeel dat de zaken op zijn beloop liet, worden meer artsen toegewezen. De goede leerling wordt gestraft, de slechte beloond. Het is België ten voeten uit.

Ik roep de Vlaamse coalitiepartijen op het been stijf te houden. Dit is het zoveelste dossier waarbij de Franstaligen hun Machiavellistische strategie wellustig tentoon spreiden. En de Vlamingen, zij staan erbij, kijken ernaar en slikken lustig door. Het Vlaams Belang voert de druk op en vraagt de N-VA daarom haar veto’s niet te beperken tot geschreven persmededelingen, maar ze ook uit te spreken op de ministerraad.