Brexit-debat

In de Kamer werd gisteren een actualiteitsdebat gevoerd over het resultaat van het Brexit-referendum in Groot-Brittanië.

Hier kan u een fragment van mijn tussenkomst herbekijken, hieronder kan u mijn tussenkomst volledig herlezen:

 

Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, 23 juni was een heuglijke dag, het was een historische dag, het was de meest heuglijke en historische dag in Europa sinds de val van de Berlijnse Muur. Independence Day voor de Britten. De Britten kozen ervoor om opnieuw baas te kunnen zijn in eigen land. Het verbaast mij dat het u verbaast dat de Britten de grootheidswaanzin, de mateloze spilzucht en de bemoeizucht van de Europese Unie beu zijn. Zij zijn het beu om met Merkels “Wir schaffen das” een beleid opgedrongen te krijgen waarvoor zij niet hebben gekozen maar waarvoor zij wel veel moeten betalen.

Als democraat kan ik niet anders dan heel gelukkig zijn met het feit dat een volk na een maandenlang inhoudelijk debat tenminste de kans krijgt om zich in een Europees referendum uit te spreken, iets wat hier niet mag. In een nepdemocratie als België kan men zoveel democratie als een referendum duidelijk niet aan.

Als Europeaan en als Europaliefhebber kan ik ook niet anders dan gelukkig zijn met het resultaat van het referendum. Het heeft aangetoond dat het tijd is voor een totaal andere Europese samenwerking. Het volk heeft het gehaald van het establishment. De Europese Unie die de Europese landen van crisis in crisis stort, eurocrisis, asielcrisis, noem maar op, heeft duidelijk geen draagvlak meer bij de bevolking.

De enige domper op de vreugde was de te voorspellen minachtende en arrogante reactie van heel wat eurofiele politici die, zoals altijd als het resultaat van een referendum hen niet bevalt, hautain beweren dat de burger het niet begrepen heeft. Collega’s, de enigen die het nog niet begrepen hebben zijn juist die eurofiele politici die van in hun ivoren toren niet doorhebben dat als zij de koers richting Europese superstaat blindelings blijven aanhouden er nog veel meer exits gaan volgen dan alleen de brexit.

Ook deze regering deed gretig mee aan de paniekzaaierij van de eurofielen. De N-VA mag op dit spreekgestoelte vertellen wat zij wil maar in Europa is deze regering zowat de kopgroep inzake meer Europese Unie. Deze regering deed mee met de paniekzaaierij. De premier was er als eerste bij om het hypothetisch banenverlies van een brexit al te noemen, terwijl onze burgers vandaag, in de realiteit, al duizenden jobs kwijt zijn in de bouw, in de schoonmaaksector of in de transportsector, wegens de sociale dumping die precies door de Europese Unie wordt georganiseerd.

Minister Peeters kon niet snel genoeg de hypothetische kosten van de brexit berekenen, terwijl onze burgers vandaag al mee opdraaien voor de enorme kosten van landen die hun huishouden niet op orde houden, van het nefaste asielbeleid dat de Europese Unie voert, van de eurocrisis, van deals met Griekenland en met Turkije, en uiteraard ook voor de enorme kosten van de Europese Unie zelf.

Mijnheer de premier, ik heb twee concrete vragen voor u. Ten eerste, gaat u de bevolking van dit land de democratische kans geven om zich zoals de Britten uit te spreken over de toekomst van dit land in de Europese Unie? U bent een voorstander van referenda. Of bent u bang van de mening van het volk?

Ten tweede, u noemde het resultaat van het referendum een wake-upcall. Mijn vraag is of u inderdaad wakker bent. Bent u wakker om de juiste conclusie aan de brexit te verbinden?

Er is nood aan een andere samenwerking, afgeslankt, slagvaardig en efficiënt. Hebt u de boodschap van de brexit begrepen, met name dat de heilloze koers richting Europese superstaat radicaal moet worden gekeerd zodat de kracht terug bij de democratische natiestaten komt te liggen?

Barbara Pas (VB): De Britten hebben het lef gehad om te kiezen voor soevereiniteit, voor democratische aansprakelijkheid en voor zelfbeschikking. De Britten zullen het goed doen, net als de Noren en de Zwitsers. Zij zullen het beter doen dan de landen die in een EU-keurslijf gewrongen zitten.

Uit het antwoord van de eerste minister bleek zeer duidelijk, en de collega’s van de N-VA hebben het ongetwijfeld gehoord, dat deze regering kiest voor dat EU-keurslijf. Als oplossing voor de problemen die de Europese Unie heeft gebracht, als oplossing voor de mensen die hun buik vol hebben van deze Europese Unie, pleit deze regering voor nog meer Europese Unie.

Mijnheer de eerste minister, als u deze kans niet grijpt om een totaal andere Europese samenwerking te creëren, met veel meer soevereiniteit voor de lidstaten, zullen een nexit, een frexit, en wat ons betreft ook graag een vlexit, sneller realiteit zijn dan u voor mogelijk houdt.

De heer Van der Maelen heeft de vinger op de wonde gelegd toen hij zei dat u streng wil zijn voor de Britten met het oog op het ontradend effect. U vreest immers dat er nog landen zullen volgen. Wel, als u de koers naar meer EU voortzet, zal dat ongetwijfeld het geval zijn.