Aantal bommeldingen op 1 jaar verdubbeld

De politiediensten hebben vorig jaar 529 bommeldingen geregistreerd. Een verdubbeling ten opzichte van de 272 meldingen in 2014. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij Binnenlandse Zaken.

Na 22 maart zijn onze diensten extra waakzaam voor bommeldingen. Hun aantal neemt dan ook schrikbarende proporties aan,  in 2015 werden er dubbel zoveel geconstateerd dan het jaar voordien. Het aantal bommeldingen gaat al enkele jaren in stijgende lijn, maar een dergelijke toename is ongezien. Een zorgwekkende evolutie met als één van de oorzaken allicht de teruggekeerde Syriëstrijders en de asielcrisis.

De meeste bommeldingen vonden plaats in Brussel, waar in 2015 niet minder dan 82 processen-verbaal werden uitgeschreven voor een bommelding, wat een verdriedubbeling betekent op een jaar. Daarna volgen Antwerpen (54), Gent (23) en Luik (21). Parallel met de stijging verdubbelde ook het aantal geregistreerde verdachten van 120 in 2014 naar 219 in 2015.

De negatieve impact van bommeldingen is nauwelijks te overschatten. Niet alleen lijdt het imago van onze steden er onder, maar ook de economische schade is enorm. Bovendien krijgen ze sinds de gruwelijke aanslagen in Brussel een bijkomend pervers effect. Onze veiligheidsdiensten zijn door de constante terreurdreiging reeds overbelast. Elke – valse – bommelding zet hen nog meer, en met hen ook onze veiligheid, onder druk.

Valse bommeldingen, van welke aard ook, moeten zwaarder worden bestraft én door het gerecht beter worden vervolgd; nu blijven de meeste valse bommeldingen onbestraft. Zij brengen onze samenleving immers niet alleen imago- en economische schade toe, maar betekenen ook een rechtstreeks gevaar voor onze veiligheid.