EU zet spoed achter visumliberalisering Turkije. Federale regering staat erbij en kijkt ernaar.

In het vragenuurtje in De Kamer vandaag werd duidelijk dat de federale regering laat betijen dat de EU spoed wil zetten achter de afschaffing van de visumplicht voor Turken en daarbij zelfs soepeler wil zijn met de eigen voorwaarden.

Hieronder leest u het volledige verslag van mijn vraag hierover aan de minister:

Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, u weet dat ik de migratiedeal die de EU, met goedkeuren van deze regering, met Turkije sloot slecht en verwerpelijk vind. Slecht omdat ik vind dat de EU zich niet mag laten chanteren en verwerpelijk omdat een tiran wordt beloond met onbeperkte toegang tot alle Europese steden.

Officieel moet Turkije aan 72 voorwaarden voldoen vooraleer die beloofde visumliberalisering wordt ingevoerd. Begin mei heb ik daarover de eerste minister ondervraagd. Toen was hij zelf bereid om te antwoorden. Vandaag moet u dat in zijn plaats doen. Toen waren er 65 van de 72 voorwaarden vervuld.

Gisteren bracht de Europese Commissie een rapport uit waaruit blijkt dat er al die afgelopen maanden geen enkele vooruitgang is geboekt voor die resterende 7 voorwaarden. De enige gepaste conclusie zou dan ook zijn dat men dat idee van die visumliberalisering laat varen of dat men op zijn minst opnieuw een uitstel daarvan hanteert.

De EU doet echter net het tegenovergestelde, mijnheer de minister, want ik lees dat de Europese Commissie schrijft dat de EU en Turkije samen “praktische oplossingen” gaan zoeken om aan de wettelijke en procedurele veranderingen te voldoen. Het doel, schrijft de Europese Commissie, is om visumvrij reizen voor zowat 80 miljoen Turken “zo snel mogelijk” te regelen.

Waarom heeft de EU ineens zoveel haast voor de afschaffing van de visumplicht voor Turken, mijnheer de minister? Als ik lees wat de Europese Commissie allemaal schrijft, slaat de schrik mij om het hart. Dat is opnieuw een signaal dat de EU bereid is om haar eigen voorwaarden te versoepelen.

Schulz heeft begin deze maand al een eerste signaal gegeven door te zeggen dat de Turkse antiterreurwetgeving geen struikelblok mag zijn voor die visumafschaffing.

Vandaar mijn vragen, mijnheer de minister. Waarom die haast? Waarom een soepelere opstelling? Wat zijn die praktische oplossingen waaraan de EU denkt? Gaat deze regering akkoord met deze handelswijze? Deelt u de mening van Schulz of bent u van mening dat er zonder praktische oplossingen onverkort aan die opgelegde voorwaarden wordt voldaan?

Of, nog beter, deelt u de mening van de Hongaarse premier dat door de zuiveringsacties van Erdogan na de mislukte staatsgreep het afschaffen van de visumplicht helemaal onmogelijk zou moeten zijn?

Ik kijk uit naar uw antwoord, mijnheer de minister.

Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Pas, mijn antwoord kan heel kort zijn.

Er was op 18 maart 2016 inderdaad een overeenkomst. Er is nu een stand van zaken van de Europese Commissie met 7 punten op een totaal van 72 punten die door Turkije nog niet correct zijn uitgevoerd. De Europese Commissie zal dus het werk met Turkije voortzetten, om een oplossing voor die zeven punten te vinden.

Het standpunt van de Belgische regering is heel klaar en duidelijk. De overeenkomst mag tot stand komen, eenmaal aan alle vereisten is voldaan. Turkije moet wetgevend en administratief relevante initiatieven invoeren.

Ik voeg er enkel nog aan toe dat ik eraan wil herinneren dat België voor de versterking van het vrijwaringmechanisme heeft gepleit, zodat de visumliberalisering werd opgeschort voor landen die daarvan genieten, wat voor Turkije nog niet het geval is, wanneer in de toekomst aan de vereisten niet meer zou worden voldaan.

Er zijn nu besprekingen ter zake in het Europees Parlement.

Wij wachten dus nog op vooruitgang in Turkije op de zeven punten die tot nu toe niet zijn uitgevoerd.

Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, u distantieert zich niet van de Europese Commissie, die aan de voorwaarden wil morrelen.

Beseft u dat door de afschaffing van de visumplicht, waarmee u principieel akkoord gaat, zowat 80 miljoen Turken vrij en ongehinderd in de Europese Unie kunnen reizen en verblijven, wat in het verleden, toen de visumplicht voor een aantal Balkanlanden werd afgeschaft, een asielcrisis heeft veroorzaakt? Die Balkanlanden waren niet eens met zoveel miljoenen als de Turken wel zijn. Daar waren niet eens miljoenen Koerden die een gegronde reden hebben om hun land te ontvluchten.

Het feit dat na een half jaar op nog geen enkele van de zeven voorwaarden vooruitgang is geboekt, wil nog niet zeggen dat de Europese Commissie nu aan die voorwaarden moet morrelen. Het was voor u de ideale gelegenheid om aan de afschaffing van de visumplicht en aan dat zelfmoordpact met Erdogan een einde te maken.

Ik reken erop dat u in de Europese Unie op tafel klopt, dat u op die zeven voorwaarden niks toegeeft en dat u niet de weg van Schulz en de Europese Commissie uitgaat.