Vlaams Belang solidair met protesterende militairen

Na een fors plan om te besparen in het leger, kregen de militairen tijdens de begrotingsbesprekingen te horen dat hun pensioenleeftijd tegen 2030 drastisch wordt opgetrokken. Daarmee komen de beoogde verjonging en de geplande reorganisatie van de Krijgsmacht op de helling te staan. De regeringsmaatregelen blokkeren de plannen om onze defensie maximaal operationeel en efficiënt te houden. De analyse van generaal Deconinck is dan ook terecht als hij stelt dat het risico ontstaat van niet meer in staat te zijn om de opdrachten veiligheid en defensie te kunnen volbrengen, precies door een gebrek aan budget en een gebrek aan (gemotiveerde) jongeren.

Het Vlaams Belang wil daarbij in herinnering brengen hoezeer onze burgers kunnen rekenen op de militairen. Denken we maar aan de risicovolle bewakingsopdrachten na de terroristische aanslagen door het moslimextremisme en de inzet in tal van buitenlandse missies die niet altijd zonder gevaar zijn. Het is daarom niet meer dan billijk om de militairen te koesteren als een waardevol en onmisbaar goed voor de bescherming van onze vrije samenleving. Elk perspectief weghalen op een redelijk, verdiend en menselijk haalbaar loopbaaneinde is dan ook een slag in hun gelaat en breekt ook de bijzondere motivatie van onze militairen die toch steeds een bijzondere loyaliteit aan de dag leggen om zonder stakingsrecht uit te voeren wat van hen gevraagd wordt.

Het Vlaams Belang roept dan ook de minister van Defensie op met alle actoren aan tafel te gaan zitten en een deugdelijke oplossing te vinden in het kader van het toch wel bijzondere en uitzonderlijke militaire statuut. Als de minister op het engagement van de militairen wil kunnen blijven rekenen, zal hij hen tegemoet moeten komen opdat zij die altijd bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen nog voldoende moed en motivatie zullen vinden om dat ook te blijven doen.