Teruggekeerde IS-ers kunnen nog steeds ‘doppen’

Teruggekeerde IS-strijders kunnen wel degelijk genieten van een werkloosheidsuitkering. Dat blijkt uit gegevens die ik bemachtigde bij de Federale Overheidsdienst (FOD) werkgelegenheid van CD&V-minister Peeters. 

Het bericht is opmerkelijk aangezien Peeters eerder via sociale media communiceerde dat teruggekeerde Syriëstrijders sinds oktober 2015 geen uitkering meer konden ontvangen. “Het net heeft geen mazen meer”, klonk het afgelopen zomer fier op Twitter (20.07.2016). Uit een antwoord van de overheidsdienst van diezelfde minister Peeters blijkt daar echter niets van aan. “Niemand kan definitief van het recht op uitkeringen worden uitgesloten”, stelt de FOD werkgelegenheid in haar antwoord op mijn vraag.  Enkel tijdens de periode dat iemand in het buitenland verblijft of uit de bevolkingsregisters is geschrapt kan hij zijn uitkering verliezen, zo blijkt. “Maar hij kan tot de werkloosheid worden toegelaten indien hij opnieuw voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden”, aldus de FOD. Onlangs raakte nog bekend dat 15 teruggekeerde IS-ers een uitkering ontvingen van de RVA.

De uitspraken van minister Peeters gaan lijnrecht in tegen de schriftelijke antwoorden die hij zelf ondertekent. Ofwel misleidt de minister moedwillig de bevolking, ofwel ondertekent hij antwoorden die hij zelf niet leest. Zelfs na de aanslagen in Zaventem, Brussel, Parijs, Nice,… kunnen jihadi’s  ongestoord van het IS-front naar het stempelfront terugkeren.

De nationaliteit van Syriëstrijders dient ontnomen te worden de toegang tot ons grondgebied te moet hen ontzegd. Onze nationaliteitswetgeving voorziet dat burgers die tekortkomen aan hun verplichtingen als staatsburger de nationaliteit kan worden ontnomen. Jihadisten die zich bezondigden aan de meest gruwelijke wandaden tegen de menselijkheid vallen zonder enige tegenspraak onder deze categorie. Dat zij op die manier ook uitgesloten worden van onze sociale zekerheid is mooi meegenomen.