Slechts 48% van jobs bij federale wetenschappelijke instellingen voor Vlamingen

Uit een telling die ik verrichtte over de verdeling van de betrekkingen tussen Vlamingen en Franstaligen bij de federale wetenschappelijke instellingen, blijkt dat in de 14 instellingen waar het over gaat de Vlamingen, die ca. 60% van de bevolking uitmaken, slechts 48% van de jobs bezetten en de Franstaligen, met ca. 40% van de bevolking, 52%. In sommige instellingen is de verhouding werkelijk ‘koloniaal’ te noemen: In de Sterrenwacht en het Instituut voor Ruimte-aëronomie is slechts 41% van het personeel Vlaming, in de Koninklijke Bibliotheek en de Musea voor Kunst en Geschiedenis slechts 45%. Nochtans zijn er bij wet vastgestelde taalkaders, maar in 11 van de 14 instellingen worden die al decennia, vaak flagrant, niet gerespecteerd ten nadele van de Vlamingen.

Mijn partij klaagt deze taalwantoestanden al 15 of 20 jaar aan bij de diverse regeringen, maar er komt maar geen verbetering in dit schandaal. Het is algemeen geweten dat federaal wetenschapsbeleid jarenlang de speeltuin en een bolwerk van de PS is geweest, wat een verklaring kan leveren voor deze koloniale toestanden. Maar zelfs nu, nu een N-VA’er al twee en een half jaar op dat departement zit, valt er geen enkele beweging vast te stellen. Ook kersvers staatssecretaris Demir, die ik hierover zonet ondervroeg, heeft blijkbaar weinig ambities op dat vlak. Dat is zeer teleurstellend.

Uit een vergelijking van de cijfers blijkt inderdaad dat van juni 2014 op juni 2016 deze verhoudingen niet zijn verbeterd. Integendeel blijkt dat in 8 instellingen voor de Vlamingen een verdere achteruitgang valt vast te stellen en slechts in 6 instellingen een – zeer lichte – vooruitgang.

Men moet goed beseffen dat enkele honderden talentrijke jonge Vlaamse afgestudeerden hierdoor een wetenschappelijke loopbaan wordt ontnomen en dat vind ik absoluut onaanvaardbaar. Ik kan hieruit alleen maar besluiten dat op Belgisch niveau de Vlamingen niet, nooit zullen krijgen waar ze redelijkerwijs recht op hebben. De enige oplossing hiervoor bestaat erin om deze federale wetenschappelijke instellingen te splitsen en volledig naar de gemeenschappen over te hevelen. Wij zullen in alle geval een resolutie indienen die daartoe strekt.